Zarasuose įvyko susivienijimo konferencija

2012-12-13

ZARASU_TARYBA

Gruodžio 11 d. Zarasų švietimo centre įvyko LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo konferencija. Pirmininkas Andrius Navickas savo pranešime apžvelgė gausią, aktyvią ir produktyvią susivienijimo veiklą praėjusiais metais, kuri plačiai buvo apšviesta šalies žiniasklaidoje. Pirminės organizacijos 8 mokyklose (iš 11 rajone esančių) vienija 180 narių. Tik šiais metais įkurtos naujos organizacijos 2 miesto mokyklose.

Svarbiausiu susivienijimo pasiekimu A. Navickas įvardijo rajono žmonių bendruomenės sutelkimą, švietimą ir raginimą bendruomeniškai spręsti problemas, išsiugdytu pilietiškumu, išaugusiu pilietinės galios indeksu rajone. Pilietiškumo pamokos įvykusios miesto aikštėje “Pilietiški Zarasai-pilietiška Lietuva” nepraėjo veltui.

Sunkiu išbandymu švietimiečiams buvo rugsėjo 12-26 d. streikas, kurio laimėjimais džiaugiasi viso rajono gyventojai: nepabrangęs maistas vaikams mokyklų valgyklose, toliau finansuojamos Zarasų meno mokyklos ir sporto centro neformalaus švietimo programos, jų darbo rezultata i- miesto rajono kalėdiniai šventiniai renginiai, kuriuose šoka, dainuoja, rengia įvairias parodas mūsų vaikai. Tenka apgailestauti, kad rajono tarybos sprendimu patvirtintos teritorinės kolektyvinės sutarties kol kas taip ir nepavyko pasirašyti, nes savivaldybės pateiktiems naujiems siūlymams nepritarė LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo konferencija, kuri A.Navicką įpareigojo pasirašyti abiejų šalių sutartą ir rugsėjo 28d. patvirtintą variantą.

Tęsiasi teismai, kuriuose nagrinėjamas 6 mokyklose vykusio streiko teisėtumas. Streike dalyvavo 121 darbuotojas. Teismas vieno streiko teisėtumą nagrinėja 3 atskirose bylose.

Išrinkti delegatai į gruodžio 15d. vyksiantį LŠDPS eilinį suvažiavimą, susivienijimo pirmininku perrinktas Andrius Navickas palinkėjo aktyvui toliau vienyti žmones kolektyvuose,  siekiant apginti visuomeninį interesą.

Zarasų rajono susivienijimo informacija

LSDPS_logas-tikras