AKTUALI TEISINĖ INFORMACIJA

2024 metai

 • Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIV-2341
 • Nacionalinė kolektyvinė sutartis: NKS (2022 m. spalio 10 d. nacionalinės kolektyvinės sutarties Nr. PV3-626 nauja redakcija)

 • Įstaigos, kuriose veikiančių sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams taikoma nacionalinė kolektyvinė sutartis: NKS 1 priedas, NKS 2 priedas

2023 metai

 • LŠDPS iškelti reikalavimai
 • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo aktuali redakcija AR_2023-01-01 (1)
 • 2023-2025 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis: NKS
 • Įstaigų, kuriose veikiančių sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams taikomas 2023-2025 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties III skyrius, sąrašas: NKS priedas

2022 metai

 • LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 2017-01-17 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 -iki 2022-08-31) : DAĮ
 • Mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio  sandara: pastoviosios dalies koeficientai

       – 2022 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis: NKS

       – Įstaigų, kuriose veikiančių sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams taikomas 2022 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties III skyrius, sąrašas: NKS priedas

2021 metai

 • Dėl ligos išmokos susirgus COVID-19
 • Ligos išmoka asmeniui, kuris Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdydamas profesinės veiklos  švietimo srityje funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu, susirgo liga, dėl kurios Vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų nuo trečiosios jo laikinojo nedarbingumo dienos, yra lygi 77,58 procento (tai atitinka 100 proc. darbo užmokesčio) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
 • Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 11str.
 • Dėl Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms:   Dėl konsultacijų apmokėjimo
 • Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“: Dėl mokymosi praradimų

 • LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 2017-01-17 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30): DAĮ

 • LR Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020-11-04 (Suvestinė redakcija nuo 2021-02-25): Dėl karantino LR paskelbimo

 • Dėl 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymo LŠDPS pirminių organizacijų nariams: 

       – 2021 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis: NKS

      –  Įstaigų, kuriose veikiančių sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams taikomas 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties III skyrius, sąrašas: NKS priedas

2020 metai