Vyriausybei įteikti švietimo profsąjungų reikalavimai

2017-09-27

alt

 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kartu su kitomis penkiomis švietimo ir mokslo darbuotojams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis rugsėjo 26 d. premjerui Sauliui Skverneliui įteikė aštuonis reikalavimus.

Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas Ministrui Pirmininkui įteikė šiuos reikalavimus:

1. Remiantis teisingumo ir sąžiningumo principais, siekiant užtikrinti švietimo sistemos stabilumą ir ilgalaikių perspektyvų tęstinumą iki 2017 m. spalio 5 d. pasirašyti tokios redakcijos švietimo šakos kolektyvinę sutartį, dėl kurios buvo sutarta paskutiniame derybiniame susitikime š. m. birželio 27 d.;

2. Nuo 2018 m. sausio 1 d. panaikinti pedagogų darbo apmokėjimo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų „žirkles“, skiriant valstybės biudžete tikslinę dotaciją, tokiu būdu pasiekiant mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų maksimalų dydį, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priede;

3. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pilna apimtimi, įvertinus profesinių sąjungų teiktus siūlymus, įvesti naują mokytojų darbo apmokėjimo tvarką – etatinį darbo apmokėjimą, kuriame būtų numatyti 20 procentų didesni mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai;

4. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., keičiant pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, nustatyti atitinkamai didesnius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus darbuotojams, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą;

5. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis etatinio mokytojų darbo apmokėjimo principais ir suderinus su švietimo profesinėmis sąjungomis, pradėti įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo apmokėjimo modelio pokyčius, skiriant tam papildomas lėšas valstybės biudžete;

6. Ruošiantis mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įvedimui, iki 2017 m. gruodžio 1 d., suderinus su švietimo profesinėmis sąjungomis, paruošti sąlygas ir numatyti valstybės biudžete tikslines lėšas, o nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėti įgyvendinti žmogiškųjų išteklių švietime optimizavimo plano dalį, kurioje būtų numatyta galimybė gauti kompensacines išmokas pedagoginiams darbuotojams, įskaitant mokslo ir studijų institucijų pedagoginius darbuotojus, turintiems ne mažiau kaip 30 metų pedagoginį stažą, kuriems liko ne daugiau kaip 5 metai iki teisės gauti senatvės pensiją, tačiau savo noru pasitraukusiems iš pedagoginio darbo švietimo sektoriuje;

7. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. sumažinti mokinių (vaikų) skaičių klasėse (grupėse):

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 – 3 metų grupėse – iki 10 vaikų; 3 – 7 metų grupėse – iki 15 vaikų;

– bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse – iki 22, 5 – 12 klasėse – iki 25 mokinių;

8. Vykdant aukštųjų mokyklų reformą, 2017 metais inicijuoti teisines prielaidas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimų didinimui 2018 metais, o nuo 2019 metų II ketvirčio didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimus, atitinkamai kasmet tam skiriant papildomas biudžeto lėšas.

Iki spalio 5 d. nepriėmus vyriausybiniu lygmeniu būtinų sprendimų reikalavimams įgyvendinti profesinės sąjungos pasilieka teisę skelbti švietimo šakos neterminuotą streiką.

LŠDPS inf.