Vilniaus „Ikimokyklinukai” susitiko su vadovų asociacija (FOTO)

2011-01-12

ikasoc5

Sausio 12 d. Vilniaus lopšelyje darželyje „Daigelis“ įvyko LŠDPS Vilniaus susivienijimo narių ir Vilniaus ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos susitikimas. Susitikime dalyvavo LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas, LŠDPS Vilniaus susivienijimo pirmininkas Gintaras Skapas, naujai įsikūrusio LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro pirmininkė Irena Peciukonienė.

 

Taip pat dalyvavo Vilniaus l/d „Drevinukas“ profesinės organizacijos atstovė Gintarė Miškinienė, Vilniaus l/d „Aušrelė“ profesinės organizacijos pirmininkė, Vilniaus m. susivienijimo pirmininko pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ona Orlauskienė, Vilniaus l/d „Gilužis“ profesinės organizacijos pirmininkė Rima Jastremskienė ir pavaduotoja Asta Ramanauskienė, Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė, Vilniaus darželio mokyklos „Dainorėlis“ direktorė Liucija Milašauskienė, Vilniaus ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė, Vilniaus l/d „Daigelis“ direktorė Tatjana Dvilevič, asociacijos nariai darželių „Vilnelė“, „Švelnumas“, „Pumpurėlis“, „Pelėda“, „Pušaitė“, „Gilužis“, „Aušrelė“, „Spygliukas“, „Jovarėlis“ direktorės. Taip pat dalyvavo Edmundas Jakubauskas, Vilniaus m. bendruomenių asociacijos pirmininkas.

Susitikime buvo išsakytos ikimokyklinių įstaigų problemos, kylančios dėl nepakankamo finansavimo, diskutuota apie IUK pliusus ir minusus, pasidalinta nuomonėmis apie lėšų planavimo galimybes tiek iš vadovų, tiek iš darbuotojų pusės.

Tatjana Dvilevič, kaip vieną iš pagrindinių problemų, įvardino tai, kad įstaigoms skiriami biudžetai neatsižvelgiant į konkrečios įstaigos poreikius, nepaisant galiojančių normatyvų.

E. Jakubauskas paskatino dalyvius bendradarbiaujant patiems kurti ir siūlyti finansavimo metodikas, siekti, kad būtų didinama IUK finansavimo dalis (t.y. daugiau nei 4 val).

Taip pat buvo kalbėta apie informacijos sklaidos, vadovų ir darbuotojų požiūrio į profesinių sąjungų veiklos svarbą, bendradarbiavimo ir veiklos kartu galimybes.

Buvo susitarta dėl dvišalio susitarimo pasirašymo, kuris suteiktų galimybę abiems pusėms bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų bei ginti vieni kitus pagal įstatymus. Susitarimą numatyta pasirašyti artimiausiu laikotarpiu.