Vilniaus miesto

2020-07-18

Vilniaus miesto susivienijimas.

Pirmininkė Jurgita Kiškienė, tel. 8-620-30546, jurgita.kiskiene@gmail.com

Pavaduotoja Ona Orlauskienė, tel. 867488335, onuteor@gmail.com

Pavaduotoja Danguolė Pilipavičienė, tel. 867117800, komunikacija.lsdps@gmail.com

Pavaduotojas Gintaras Skapas, tel. 861544855, g.skapas@gmail.com