Villniaus „Gilužyje“ lankėsi LŠDPS atstovai

2011-09-14

Š.m. rugsėjo 13 d. Vilniaus l/d „Gilužis“ vyko pedagogų susirinkimas, į kurį buvo pakviesti LŠDPS atstovai. Atvyko LŠDPS pirmininkas A. Bružas, IUĮDC pirmininkė I.Peciukonienė, teisininkė Ž. Jurevičiūtė. L/d „Gilužis“ profesinės organizacijos pirmininkė R. Jastremskienė informavo, kad įstaigos administracija nesilaiko kolektyvinės sutarties ir vienašališkai priima sprendimus nesuderinę su darbuotojais. Įvardino tokias problemas: be darbuotojų sutikimo sumažintas darbo krūvis (palikta mažiau nei po 1 etato), nemokama už pavadavimus ligos, atostogų bei mamadienių atvejais, neatstatyti neteisėtai sumažinti pedagogų koeficientai.

A. Bružas pabrėžė, kad taupymas neturi gulti ant paprastų darbuotojų pečių. Sakė, kad visada yra geriau dirbti, kai kolektyve vyrauja geras mikroklimatas ir darbuotojai kartu su vadovais derina ir priima abiems pusėms priimtinus sprendimus. Taip pat pabrėžė, kad vadovai turi pareikalauti iš valdžios, kad būtų skiriamas toks finansavimas, kuris tenkintų įstaigų poreikius. Patarė vadovams vadovautis dokumentais bei oficialiais raštais, o ne žodiniais nurodymais „iš aukščiau“.

Ž. Jurevičiūtė pakomentavo, kad vadovai privalo derinti su darbuotojų atstovais sprendimus ekonominiais, socialiniais klausimais. Taip pat atsakė į susirinkimo dalyvių pateiktus klausimus.

I. Peciukonienė pacitavo ŠMM atstovų teiginius, kad pavadavimai turi būti mokami, o taupyti reikia ieškant kitų būdų, kurie nekenktų darbuotojų interesams, taip pat pasidalino patirtimi apie praktiką savo įstaigoje.

Įstaigos direktorė sutiko, kad taupymas skaudžiai atsiliepia įstaigos darbuotojams, apgailestavo, kad šiuo metu yra tokia padėtis. Sakė, kad darbo krūvis jau suderintas ir atstatytas, pažadėjo, kad pavadavimai bus mokami kaip priklauso pagal darbo kodeksą. Taip pat sakė, kad ieškos visų įmanomų galimybių, kad dar šiais metais būtų atstatyti pedagogų koeficientai.

LSDPS_logas-tikras