Vasario 11d. Telšių rajono susivienijimo konferencija

2011-02-17

kont1

Vasario 11d. Telšių rajono savivaldybės salėje įvyko  LŠDPS Telšių r. susivienijimo konferencija „Švietimo problemos Telšių rajone įgyvendinant mokyklų pertvarkos planą” . Konferencijoje dalyvavo LR Seimo narys V.Bukauskas, LŠDPS pirmininko pavaduotojas, Žemaitijos regiono susivienijimo pirmininkas E. Jesinas, Telšių rajono vicemeras V. Kleiva, Telšių r. Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja D. Mažeikienė, Mokyklų vadovų asociacijos Telšių r.  pirmininkas Žemaitės gimnazijos direktorius Ž. Želnys, švietimo įstaigų vadovai ir 86 rajono profesinės sąjungos nariai.

Konferencijoje buvo nagrinėjama, su kokiomis problemomis susiduria švietimo įstaigos, pertvarkius mokyklų tinklą, kaip sprendžiamos mokytojų įdarbinimo, perkvalifikavimo problemos, kaip reguliuojami mokinių srautai siekiant užtikrinti klasių komplektavimą, nuo ko tiesiogiai priklauso ugdymui skirtų valandų skaičius taip pat ir mokytojų darbo krūvis bei atlyginimas. Pranešime, kurį parengė LŠDPS Telšių r. susivienijimo pirmininkė Z. Jesinienė, visos šios problemos buvo išnagrinėtos ir pateikta analizė, kurioje aiškiai matyti, kad per pastaruosius metus dėl mokinių skaičiaus  ir klasių komplektų mažėjimo rajone mokytojų darbo užmokestis vidutiniškai krito apie 10 procentų. Šiais aktualiais klausimais kalbėjo pirmininkų tarybos nariai E. Aleknienė, L.Dijokienė, R. Andrijauskienė, mokyklų vadovai R. Buivydienė, V.Stanienė, Ž. Želnys ir kiti. Švietimo skyriaus vedėja D. Mažeikienė įvertino švietimo sistemos kaitą Telšių rajone per pastaruosius metus. Savo požiūrį į švietimo politiką rajone pateikė LR Seimo narys V. Bukauskas, LŠDPS pirmininko pavaduotojas, Žemaitijos regiono susivienijimo pirmininkas  E. Jesinas, Telšių r. savivaldybės vicemeras V. Kleiva.
Konferencijoje buvo priimta rezoliucija.

Telšių susivienijimo informacija