Valstybės kontrolės ataskaitoje – akis ministerijai badanti tiesa

2023-09-21

2023-09-09 Valstybės kontrolė – aukščiausioji  audito institucija visuomenei pristatė ataskaitą ,,Pedagogų poreikio užtikrinimo vertinimas“. Siūlome jums kelias ištraukas iš pateikto dokumento:

  1. Auditorių atliktų apklausų rezultatai parodė, kad labai svarbios priežastys, lemiančios pedagogų trūkumą, yra per mažas darbo užmokestis – nurodė 62 proc. atsakiusių bendrojo, 50 proc. ikimokyklinio ugdymo mokyklų ir 48 proc. savivaldybių. Taip pat – per didelis darbo krūvis: 62 proc. bendrojo, 51 proc. ikimokyklinio ugdymo mokyklų bei 45 proc. savivaldybių (5 priedas). Šias priežastis pokalbių su auditoriais metu įvardijo ir savivaldybių bei švietimo įstaigų atstovai. 74 proc. (17 iš 23) atsakiusių 2023 m. absolventų, kurie baigę studijas neplanuoja dirbti pedagogu, nurodė, kad darbo krūvį atitinkantis atlyginimas paskatintų išbandyti profesiją.

 

  1. <…> EBPO rekomenduoja šalims, kuriose didėja mokytojų amžiaus vidurkis ir kurios siekia padidinti mokytojų pasiūlą, siūlyti jiems patrauklesnį pradedančiojo atlyginimą ir karjeros perspektyvas, nes svarbu ne tik mokytojus įdarbinti, bet ir išlaikyti mokyklose. Dėl silpnų finansinių paskatų gali būti sunkiau išlaikyti mokytojus, kurie pasiekia uždarbio piką.

 

  1. ŠMSM pateikė informaciją, kad mokytojų VDU nuo 2019 m. auga kasmet ir 2022 m. siekė bruto 2 041,2 Eur. Rodiklis neatspindi visų mokytojų vidutinio darbo užmokesčio, nes ŠMSM metinį mokytojų VDU apskaičiuoja remdamasi Valstybės duomenų agentūros skelbiamais ketvirtiniais bendrojo ugdymo mokytojų VDU vidurkiais, o ne pagal pirminius duomenis, ir neįtraukia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų VDU. ŠMSM teigimu, skaičiuojant rodiklį nėra poreikio vertinti mokytojų VDU pagal specifinius požymius – amžių, stažą, etatus, todėl VDU skirtumai neskaičiuojami. Mokytojų bendruomenė viešojoje erdvėje diskutuoja, kad faktiškai mokytojų gaunamas VDU neatitinka ministerijos deklaruojamo vidurkio.

 

  1. Valstybinės ir savivaldybės mokyklos mokytojo (išskyrus trenerius) darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos, etatinio darbo krūvio, veiklos sudėtingumo ir kitų kriterijų, nurodytų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama, skaičiuojant VDU. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, mokytojų35 VDU kiekvienų metų IV ketv. būna didžiausias. ŠMSM ir mokyklų vadovų atstovų teigimu, tam turi įtakos mokytojams skiriamos priemokos ar premijos, kurios pakelia metinį VDU.

 

  1. 25–29, 30–34, 35–49 metų amžiaus mokytojų bruto VDU buvo mažesnis, nei tų pačių amžiaus grupių šalies bruto VDU. Didžiausias skirtumas buvo kovo mėn. 30–34 metų amžiaus mokytojų, dirbančių mažesniu nei 1 etato darbo krūviu, grupėje, nes jų bruto VDU buvo 57 proc. mažesnis, nei šalies VDU (mokytojo – 880, šalies – 2 025,5 Eur).

 

  1. Netiksliai apskaičiuojant mokytojų metinį VDU ir nevertinant jo pagal amžiaus grupes, neturima visos informacijos pagrįstiems ir į tikslines grupes orientuotiems sprendimams dėl VDU priimti, todėl VDU didinimas gali neduoti laukiamo poveikio pritraukiant ir išlaikant dirbančius mokytojus.

Visa informacija čia https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/24180/pedagogu-poreikio-uztikrinimo-vertinimas