V. Silvanavičius toliau vadovaus Kaišiadorių susivienijimui

2014-06-26

Birželio 20 d. įvyko Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (KŠDPS) ataskaitinė rinkiminė konferencija. Iš išrinktų 34 delegatų į konferenciją atvyko 29, o svečių teisėmis dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių skyriaus vadovas Artūras Čepulis, Lietuvos šveitimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas bei pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.
 
Savo ataskaitoje susivienijimo pirmininkas Vytautas Silvanavičius apžvelgė savo trejų metų kadenciją. Jis prisiminė Kaišiadorių trišalės švietimo tarybos įkūrimą 2009 m. ir jos veiklos nutrūkimą pasikeitus savivaldybės tarybos sudėčiai. „Profesinės sąjungos bei mokyklų vadovų asociacijos iniciatyva buvo ne kartą bandoma atkurti tarybos veiklą, tačiau savivaldybės administracijos atstovai vilkino šio klausimo sprendimą”, – pasakojo jis. Tačiau prieš nepilnus trejus metus tarybos veiklą pagaliau pavyko atnaujinti. Joje KŠDPS atstovauja pats V. Silavanavičius ir Natalija Rudauskienė. 

Pirmininko teigimu, ypač intensyviai profsąjungos atstovams taryboje teko dirbti 2013 metais, kai buvo keičiama ūkio lėšų skyrimo švietimo įstaigoms tvarka. Profesinės sąjungos nepritarė savivaldybės administracijos užmojui „sutaupyti milijoną“ švietimo srityje. V. Silvanavičius pasidžiaugė, jog rajono tarybos patvirtintoje tvarkoje pavyko pasiekti, kad mokytojams kanceliarinėms prekėms įsigyti ir toliau bus skiriamos lėšos, iš planuotų atleisti apie 60 pagalbinių darbuotojų rajone sumažės tik 8 jų etatai, vietoj dviejų uždarytas tik vienas bendrabutis.

altSavo ataskaitoje pirmininkas pabrėžė nevykusią kai kurių mokyklų vadovų vadybą: „Mokyklų vadovai nevengia mokytojų atžvilgiu naudoti psichologinio spaudimo priemonių, diskriminuoti jiems nelojalius darbuotojus“, – sakė jis.
 
KŠDPS ataskaitiniu laikotarpiu daugiausiai rūpesčių kėlė Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro bei Meno mokyklos vadovų veikla. Kūno kultūros ir sporto direktorius keletą metų diskriminavo jam nelojalius darbuotojus – futbolo trenerius Saulių ir Andrių Jankauskus. Dėl centro direktorius veiksmų (trys teismų procesai, kuriuos jis pralaimėjo) padaryta žala įstaigai siekia apie 45 tūkstančius litų. Dalį žalos direktorius savivaldybės tarybos sprendimu apmokėjo iš savo lėšų. Tuo tarpu Meno mokyklos direktorė tokių „aukštumų“ kaip sporto centro vadovas dar nepasiekė, bet vadyba toli gražu ne šiuolaikinė, –  ironizavo pranešėjas. 
 
Jis informavo, kad neseniai įvykusiame mitinge Vilniuje dalyvavo virš 40 žmonių iš trijų Kaišiadorių rajono mokyklų. Šia akcija buvo siekiama užtikrinti geresnį mokyklų finansavimą. Pasidžiaugė, kad Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigų vadovai netrukdė darbuotojams organizuotis. 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu KŠDPS narių skaičius tik augo, nežiūrint to, kad mokinių skaičiui nuolat mažėjant mažėja ir mokytojų. Per trejus metus KŠDPS papildė dvi naujos pirminės organizacijos, ženkliai narių padaugėjo Meno mokykloje. V. Silvanavičius priminė, kad rajone yra dvi profesinės sąjungos, informavo, kad LŠDPS suvažiavimas nubrėžė gaires vienijimosi kryptimi. Deja, į pastangas vienytis nebuvo atsiliepta nei šalies, nei rajono mastu. 
 
Baigdamas V. Silvanavičius padėkojo savo komandai – pirminių organizacijų lyderiams: Natalijai Rudauskienei (Rumšiškių A. Baranausko gimnazija), Nijolei Kudrešovai (Žiežmarių gimnazija), 
Daivai Pilkienei (Kaišiadorių meno mokykla), Rimantai Vaitkevičienei (Kruonio gimnazija),   Algiui Svetakai (Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla), Renatai Sausaitienei (Kaišiadorių Giržado progimnazija), Andriui Jankauskui (Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras).
 
Po revizijos komisijos ataskaitos kalbėjo, patirtimi dalijosi pirminių organizacijų pirmininkai. Dauguma kalbėjusiųjų minėjo neetiškus ir neteisėtus ugdymo įstaigų vadovų veiksmus bei tai, kiek profsąjungoms reikėjo ir reikia pastangų su tokiu požiūriu kovoti.  Tiesa, buvo minimi ir gražūs pavyzdžiai, kai administracija su profsąjunga bendrauja geranoriškai. Visi kalbėjusieji dėkojo Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui už patarimus, pagalbą, padrąsinimus, teigė, jog jaučiasi saugūs turėdami tokį vadovą. Jie taip pat reiškė viltį, kad šveitimo profsąjungos Lietuvoje susivienys.
 
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių skyriaus vadovas A. Čepulis pasidžiaugė, kad aktyvių asociacijos narių vadovaujamose mokyklose randama bendra kalba su kolektyvais. Jis teigė nesuprantantis, kodėl visi mokytojai už tą patį darbą gauna nevienodai ir apgailestavo, kad jo vadovaujamoje mokykloje dėl lėšų stygiaus mokytojams neapmokama už jokį papildomą darbą, o atlyginimas skaičiuojamas pagal minimalius koeficientus. 
 
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Č. Neviera, kuruojantis švietimą rajone, teigė, kad socialiniams partneriams susitarti dar sunkoka, dėl sprendimų nuomonės dažnai nesutampa, tačiau dialogas esą vis gerėjantis. Politiko  teigimu, KŠDPS pirmininkas yra „įkyrokas“, bet teisingas ir nuoseklus. Č. Neviera ragino profsąjungas stiprėti, nes laukiantys sunkūs laikai, kai atnaujinus Darbo kodeksą reiks kolektyviniais susitarimais tartis ir dėl atlyginimų.
 
LŠDPS pirmininkas A. Navickas džiaugėsi, kad Kaišiadorių profsąjungininkai turi ką pasakyti, įteikė padėkas už aktyvią veiklą V. Silvanavičiui ir kitiems aktyviems pirmininkams. „Jeigu pastebiu, kad bendruomenė turi kitokių lūkesčių nei politikai, siūlau naudotis jai suteiktomis priemonėmis: akcijomis, protestais, net streikais“, – kalbėjo jis prisimindamas Zarasų streikų istoriją. 
 
Anot A. Navicko, švietimo finansavimas Lietuvoje pasiekė kritinę ribą, dar nėra buvę, kad tiek mažai lėšų būtų skiriama šveitimui. Dėl to mokytojo profesija tampa nepopuliaria ir po kokių dešimties metų ugdymo kokybė labai ženkliai kris. „Pasikeitus Vyriausybei dar tikėjomės, kad kas nors pajudės, dirbome darbo grupėse, teikėme pasiūlymus, tačiau niekas nesikeičia“, – kalbėjo LŠDPS pirmininkas. Jis kritikavo ministrą, kuris iki šiol neturi vizijos, idėjų problemoms spręsti ir pabrėžė, kad ties vienu mitingu sustoti nereiktų.  Ir nors ministerija kratosi darbdavio vaidmens, A. Navickas informavo, kad jai yra įteikti konkretūs reikalavimai. „Vienas dalykas yra įteikti reikalavimus, kitas – pasiekti, kad jie būtų įvykdyti. Pusę metų mūsų veikla labai aiški: derybos su ministerija ir lygiagrečiai pasirengimas streikui“, – kalbėjo LŠDPS pirmininkas. Jis informavo, jog ketinama vykdyti mokytojų apklausą, koks būtų palaikymas, jeigu tektų streikuoti.
 
Vėliau įvykusiuose KŠDPS pirmininko rinkimuose daugiau kandidatų nebuvo iškelta, slaptu balsavimu 26 balsais iš 28 dar vienai trejų metų kadencijai pirmininku perrinktas Vytautas Silvanavičius.