Tęsiasi derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties

2015-10-16

Spalio 15 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje toliau vyko derybos dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai atstovavo pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius, stebėtojo teisėmis dalyvavo pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.

Daug laiko derybininkai praleido diskutuodami apie panaikintą prievolę mokyklų vadovams turėti penkias kontaktines valandas. Profsąjungų atstovai pateikė pastabų ir pasiūlymų, kaip uždrausti vadovams turėti po antrą darbo sutartį bent jau toje pačioje mokykloje, tačiau pasirodė, jog tai nėra taip paprasta. V. Silvanavičius pasiūlė apskritai atšaukti šį nutarimą, nes piktnaudžiavimų, kai vadovams sudaroma po antrą darbo sutartį, labai daug.

Pagaliau buvo suformuluota tokia nuostata: „Nesukurti teisinių prielaidų mokyklų vadovams turėti pedagoginių valandų toje pačioje įstaigoje. Esant tokiai būtinybei, derinti su darbuotojų atstovais“. Tačiau vis tiek lieka neaišku, kas ir kaip tų prielaidų neturėtų leisti sukurti (juk prielaidas „sukuria“ dabar galiojantis Darbo kodeksas), ar tai nepažeis vienos žmonių grupės teisių.

Galiausiai pritarta posėdžiui pirmininkaujančios viceministrės Genoveitos Krasauskienės pasiūlymui atidėti balsavimą dėl šio punkto, kol bus rasta tinkama ir teisiškai korektiška formuluotė. 

Primename, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga iš pat pradžių kritiškai vertino kitų profsąjungų pasiūlymą panaikinti mokyklų vadovams prievolę dirbti 5 kontaktines valandas, prognozuodama,  jog vadovai tuo piktnaudžiaus ir mokytojai iš šio pakeitimo nieko nelaimės. Be to, papildomo finansavimo „atsilaisvinusioms“ pamokoms nebuvo skirta, tad šis ministrės sprendimas ne pagerino, o tik pablogino mokytojų padėtį.

Pavaduotojams pamokos nebus „išimtos“

Svarstyta taip pat, ar suteikti teisę nevesti pamokų ir direktorių pavaduotojams bei skyrių vedėjams. Čia profsąjungų pozicija išsiskyrė. LŠDPS pirmininko pavaduotojas paprieštaravo siūlymui retoriškai klausdamas, kam lipti ant to paties grėblio, nes ir finansų tam reikės nepalyginamai daugiau nei atsisakant vadovų pamokų. Tuo tarpu garantijų, jog tos pamokos atiteks mokytojams, vėlgi nėra. Be to, anot V. Silvanavičiaus, pavaduotojai mokyklose daugiau kuruoja ugdomąją veiklą, o norint geriau suprasti ugdymo procesą, turi pats jame dalyvauti. Kolegos profsąjungininkai tam prieštaravo teigdami, jog pavaduotojai dalyvauja ugdymo procese ir nevesdami pamokų.

Švietimo ir mokslo ministerijos derybininkai pritarė tam, kad tas pačias nuostatas kaip įstaigų vadovams taikyti ir kitiems administracijos darbuotojams netikslinga. Balsų dauguma nutarta, jog šakos kolektyvinėje sutartyje nuostatos apie mokyklų vadovų pavaduotojų kontaktinių valandų „išėmimą“ nebus.

Apie darbo stažą

Nemažai diskutuota dėl LŠDPS pateikto siūlymo: „Įvesti (atkurti) atitinkamai didesnius darbo užmokesčio tarifinius koeficientus pedagoginiams darbuotojams, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą“. ŠMM atstovai suabejojo, ar darbo stažas turi įtakos kokybei, o pritarus siūlymui, labai skirsis jaunų mokytojų tarifiniai koeficientai. Jie taip pat pabrėžė, jog Konstituciniam Teismui išaiškinus, kad galiojanti darbo apmokėjimo tvarka prieštarauja Konstitucijai, ji turės būti pakeista. Be to, esą visai neaišku, koks bus priimtas naujasis Darbo kodeksas.

LŠDPS atstovas V. Silvanavičus priminė, kad ir dabar galiojančioje tvarkoje darbo stažas lemia pedagoginio darbuotojo tarifinio koeficiento dydį, tik jo didėjimas baigiasi ties 15 metų riba, o žinojimas, jog jo atlyginimas ateityje didės, padidintų mokytojų motyvaciją likti dirbti mokytoju. Siūlymui didinti ir pradedančiųjų dirbti mokytojų tarifinius koeficientus profsąjungos neprieštaravo ir pasiūlė ŠMM atstovams šią idėją suformuluoti kitame punkte.

Balsavimu pritarta tokiam punktui: Keičiantis pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkai, inicijuoti, kad papildomai būtų nustatyti atitinkamai didesni darbo užmokesčio koeficientai pedagoginiams darbuotojams, turintiems 20 ir 25 m. pedagoginio darbo stažą.

Ir vėl etatinis…

Vėliau svarstytas punktas dėl etatinio darbo apmokėjimo. Čia profsąjungų nuomonės vėl išsiskyrė. V. Silvanavičiaus teigimu, LŠDPS nepritaria tam, jeigu bus susitarta „tik dėl pavadinimo“, o pats modelis nebus aptariamas. LŠDPS kitų profsąjungų pateiktai formuluotei nepritarė ir siūlė ją tikslinti nurodant kiek nekontaktinių valandų (už papildomus darbus) įvedant etatinį apmokėjimą kasmet reikėtų pridėti (primename, kad 2009 m. projekte 18 kontaktinių valandų buvo skiriamos 3 valandos papildomiems darbams). Kadangi tai pareikalaus nemažų papildomų lėšų, LŠDPS siūlo etatinį apmokėjimo modelį įvesti etapais, kasmet didinant nekontaktinių valandų skaičių 3 valandomis. Anot V. Silvanavičiaus, jeigu nebus rasti papildomi pinigai nekontaktinėms valandoms apmokėti, tuomet keisti darbo apmokėjimo modelį nėra prasmės ir retoriškai klausė: „Ar ikimokyklinio ugdymo pedagogai dabar turėdami etatinį apmokėjimą yra labai patenkinti?“

Nors LŠDPS derybininkas balsavime susilaikė, tačiau balsų dauguma buvo pritarta tokiai formuluotei: Per tris mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos susitarti dėl etatinio darbo apmokėjimo tvarkos principų ir inicijuoti teisines prielaidas joms įgyvendinti.  

Kitas derybinis posėdis numatytas lapkričio 5 d.

LŠDPS inf.