Trišalėje taryboje apsvarstytas streiko klausimas

2016-02-10

Vasario 9 dieną LR trišalėje taryboje apsvarstytas neterminuoto švietimo šakos streiko, kurį planuojama pradėti vasario 22 d., klausimas. Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Voloskevičienė supažindino Trišalės tarybos narius su kolektyvinio ginčo eiga bei Vyriausybės nusistatymu neskirti švietimui papildomų lėšų.

Ji pabrėžė, jog profesinės sąjungos nereikalauja didinti švietimo finansavo, yra prašoma atkurti jį į ikikrizinį lygį. Neradus kompromiso su Vyriausybe visos šešios švietimo profesinės sąjungos priėmė sprendimą vasario 15 d. rengti mitingą, o nuo 22 dienos pradėti tikrąjį streiką.

Darbdaviams Trišalėje taryboje atstovaujančių organizacijų atstovai priekaištavo, kad verslas nedalyvavo teikiant pasiūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, nors svarstant įspėjamojo šakos streiko klausimą Trišalėje taryboje neva dėl to buvo sutarta. Buvo kalbama apie tai, kad streikas neva nepriimtina priemonė, kad tai bus blogas pavyzdys ir vaikams, ir tėvams, ir visai Lietuvai, kad darbas turi būti dirbamas gerai, nepaisant, kiek už jį mokama ir pan.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė replikavo, jog tam tikrai Lietuvos piliečių grupei – teisėjams, politikams – Konstitucinis teismas įpareigojo sugrąžinti per krizę sumažintus atlyginimus, o kiti dėl to paties reikalo „turi eiti į barikadas“. Todėl, pasak jos, profesinių sąjungų reikalavimai yra pagrįsti.

Vyriausybės atstovai Trišalėje taryboje bandė apeliuoti į tai, kad neva pažeistos kolektyvinio ginčo procedūros, numatytos Darbo kodekse, ir kvietė tolimesnei diskusijai. Esą Vyriausybė rodė norą susitarti ir siūlė tam tikrus sprendimus, tačiau profesinių sąjungų pozicija „nepriartėjo nė per žingsnį“ ir todėl, Vyriausybės atstovų nuomone, neišnaudotos viso derybinės galimybės.

Lietuvos profesinės sąjungos konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas pabrėžė, jog šakos streikas Darbo kodekse nėra reglamentuotas. Be to, nei Trišalė taryba, nei teismas negali vertinti reikalavimų pagrįstumo, tai esąs šalių reikalas. Darbo kodekse numatyta, kad šakos streikas tyri būti apsvarstytas Trišalėje taryboje, o tai esą šiuo metu ir daroma. Kaip ši procedūra turi baigtis, A. Černiausko teigimu, nėra numatyta, todėl Trišalės tarybos pritarimas ar nepritarimas streikui nėra būtinas.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas Trišalės tarybos narius patikino, kad visos teisinės procedūros streikui vykti yra atliktos. Jis pabrėžė, jog profesinės sąjungos stengėsi išvengti streiko, du kartus jis buvo net atidėtas, tačiau, deja, mokytojai yra verčiami streikuoti. A. Navickas įvertino darbdavių organizacijų pastangas domėtis švietimo problemomis, tačiau teigė pasigedęs aktyvaus jų atstovų dalyvavimo visame procese. Jis pasiūlė verslo atstovams nors dabar tarpininkauti ginče su Vyriausybe, kad streikas neprasidėtų visai arba truktų kuo trumpiau. Į repliką dėl ugdymo proceso žlugdymo streiko metu, LŠDPS pirmininkas atsakė, jog žymiai yra blogiau, kai ugdymo procesas žlugdomas nuolat, kai sistema merdi, negu mėnesį ar du nevedamos pamokos.

LR trišalė taryba, apsvarsčiusi švietimo šakos klausimą, rekomendavo profesinėms sąjungos ieškoti taikaus sprendimo būdo. 

LŠDPS inf.