Tarptautinis seminaras Vilniuje

2016-09-06

alt

Rugsėjo 5-6 dienomis Vilniuje įvyko tarptautinis seminaras, susijęs su investicijomis į švietimą ir švietimo profesinių sąjungų dalyvavimu Europos ekonomikos valdymo semestre, kurį surengė Europos švietimo profesinių sąjungų komitetas (ETUCE). Jame dalyvavo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

ETUCE nori atkreipti dėmesį į tai, kad mažėja investicijų į švietimą, o daugelyje Europos šalių mokytojų profesinės sąjungos nepakankamai dalyvauja švietimo politikos koordinavime.

Jame dalyvavo  dvylikos šalių profesinių sąjungų atstovai, ETUCE prezidentė Christine Blower, Notingemo universiteto profesorius Harward Stevenson.

Seminaro dalyvius pasveikino Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

„Šį pavasarį po beveik metus trukusių intensyvių derybų su pedagogų profesinėmis sąjungomis buvo susitarta dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekto. Tai pirmoji tokio tipo sutartis Lietuvos istorijoje, kuri aiškiai apibrėžia profesinių sąjungų, Vyriausybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimą. Susitarėme dėl visų svarbiausių klausimų: koeficientų „žirklių“ panaikinimo, ilgalaikės algų kėlimo perspektyvos, etatinio darbo apmokėjimo“, – seminare kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė.

„Švietimo ir mokslo ministerija mokytojų algoms didinti nuo rugsėjo 1 d. papildomai skyrė 8 mln. eurų. Iki šiol visų pedagogų atlyginimai buvo skaičiuojami pagal tris skirtingus koeficientus: minimalų, vidutinį ir maksimalų. Dabar žemiausios koeficientų ribos nebelieka, visi pakeliami bent iki vidurkio. Pokytį pajus tie pedagogai, kurių algos iki šiol buvo skaičiuojamos pagal mažesnį nei vidutinį koeficientą“, – sakė A. Pitrėnienė.

Ji pabrėžė, kad Vyriausybei yra pateikta pedagoginių darbuotojų algų didinimo programa, kurioje numatyta darbo užmokestį reguliariai didinti 5 metus. „Vyriausybei pritarus, ši programa tampa Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės šakos sutarties dalimi, tai reiškia – nacionaliniu susitarimu, kuris privalo būti vykdomas, nepaisant, kokia bus Vyriausybė, kokios iškils kliūtys“, – akcentavo ministrė.

LŠDPS ir ŠMM inf.