Taikinimo komisijoje kolektyvinio ginčo išspręsti nepavyko

2015-12-01

alt

Gruodžio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko taikinimo komisijos posėdis. Jo pradžioje švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pristatė susitarimus, kurių pavyko pasiekti vakar įvykusioje valdančiųjų politinėje taryboje. Ji teigė tarybai pristačiusi profesinių sąjungų reikalavimus ir paprašiusi 28 mln. eurų jiems įgyvendinti, tačiau skirta tik 10 mln. Tiek esą užtenka tik pusės pedagoginių darbuotojų atlyginimų kėlimui, todėl kitų lėšų bus ieškoma vidiniuose ministerijos rezervuose. Tų lėšų turi užtekti, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams atlyginimai didėtų iki 7 proc., pradedantiems dirbti pedagogams (iki trejų metų darbo stažo) – iki 5 proc., visiems kitiems pedagoginiams darbuotojams – iki 3 proc.

Vėliau taikinimo komisija, pirmininkaujant švietimo ir mokslo viceministrei Genoveitai Krasauskienei, nagrinėjo visus profesinių sąjungų reikalavimus ir Vyriausybės pasiūlymus.

Pedagogų profesinės sąjungos yra pateikusios reikalavimą per kitus metus atstatyti mokinio krepšelio dydį į 2009 m. lygį. Taikinimo komisijos posėdyje ŠMM atstovė Kristina Markelienė informavo, jog nuo sausio 1 d. yra numatytas 1014 eurų mokinio krepšelis, t. y. jis išaugo 34 eurais. Dar kartą jį didinti nuo rugsėjo 1 d. esą nepavyks, nes metų viduryje valstybės biudžetas paprastai nepersvarstomas.

Į profesinių sąjungų reikalavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimus palaipsniui prilyginti bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams, Vyriausybės deleguoti atstovai pasiūlė nuo 2006 m. sausio 1 d. minėtiems pedagogams atlyginimus didinti 5-7 proc.

Reikalavimas palaipsniui didinti kitų pedagoginių darbuotojų tarifinių (tarnybinių) atlygių koeficientus (du kartus kitais metais po 5 proc. ir 2017 – dar 7 proc.) Vyriausybės derybininkų buvo sutiktas pasiūlymu kitais metais algas didinti vidutiniškai trimis proc.

Profsąjungų reikalavimo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. panaikinti tarifinių (tarnybinių) atlygių koeficientų „žirkles“, paliekant koeficientų dydžius, atitinkančius viršutinę ribą, Vyriausybės atstovai teigė tenkinti negalintys. Jie liko prie pasiūlymo nuo 2016 m. minimalią koeficientų ribą didinti trimis procentais ir palaipsniui artinti prie viršutinės ribos.

Profsąjungų reikalavimą 2016 m. valstybės biudžete numatyti 3,56 mln. eurų išeitinėms kompensacijoms pensinio amžiaus mokytojams, kurie savo noru palieka švietimo sistemą, valdžios atstovai tenkino tik iš dalies. Jau dabar valstybės biudžete tam yra numatyta 3,2 mln. eurų, o jeigu trūks lėšų nuo rugsėjo mėn. ŠMM esą iešktų galimybių gauti daugiau lėšų.

Paskutiniam profsąjungų reikalavimui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. sumažinti mokinių (vaikų) skaičių klasėse (grupėse) patenkinti ŠMM atstovai teigė neturintys daug galimybių, nes, pvz., ikimokyklinių įstaigų grupių dydžius nustato higienos normos. Tačiau jie sutiko pasižadėti teikti siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, kad tos normos būtų sumažintos. Kalbant apie bendrojo ugdymo įstaigų klasių dydžius, Vyriausybės atstovai pasiūlė tokią formuluotę: nuo 2017 m neįvedus klasės krepšelio, peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius mokinių skaičių klasėse.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pasiūlė apsvarstyti Vyriausybės atstovų pasiūlymus, pasitarti su nariais, o galutinį sprendimą pateikti susitikus po trijų valandų. Jis ragino kolegas aklai neatmesti tai, kas siūloma, nes surašius nesutarimo protokolą, bus užkirstas kelias deryboms. Tačiau kitų penkių profesinių sąjungų atstovai su šiuo pasiūlymu nesutiko ir buvo suformuluotas taikinimo komisijos protokolas, kuriame konstatuota, jog kolektyvinio ginčo išspręsti nepavyko. Nepritarta ir Vyriausybės atstovų pasiūlymui ginčą perduoti darbo arbitražui. 

LŠDPS inf.