Susivienijimo kvietimu Zarasuose lankėsi viceministras V. Bacys

2011-11-23

kljkj

LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo kvietimu į Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnaziją  lapkričio 21 d.  atvyko švietimo ir mokslo  viceministras Vaidas Bacys. Jį lydėjo rajono meras Arnoldas Abramavičius bei švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas  Stanislovas Kaulavičius.

Rajono vadovas  susirinkusiems rajono didžiausių mokyklų vadovams, mokytojams bei  į svečius atvykusiems Visagino ir Ignalinos profesinių organizacijų atstovams priminė anksčiau padarytus nepopuliarius sprendimus optimizuojant Zarasų rajono mokyklų tinklą. Mero nuomone esama švietimo įstaigų situacija rajone nebloga, nors, galėtų būti ir geresnė. O iki 2012 metų vasario mėnesio reikia parengti mokyklų tinklo pertvarkos planą iki 2015 m. Meras patikino per artimiausius 4-5 metus miesto mokyklų nesujungti.  Nors gyventojų ir taip labai negausiame mūsų rajone mokinių skaičiaus mažėjimo problema išlieka grėsmingiausia mokyklų išlikimo dramoje. Kaip vieną iš švietimo sistemos tinklo pertvarkos prioritetų Zarasų rajono meras įvardino mokytojų įdarbinimą, ypač pradinių klasių. Be visų ekonominių svertų, nulemiančių ištisų mokyklų likimą, nors ir probėgšmais, bet buvo kalbėta apie mokytoją, mokinį, bendruomenę ir krūvą socialinių problemų, kurias reiks spręsti čia ir dabar mums patiems. Profesinės organizacijos laukia didelis iššūkis derybose dėl mokyklų likimo, dėl ugdymo kokybės nepakeliamomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis.

uihkgjhgViceministras V. Bacys mokyklų bendruomenėms ir mokyklų steigėjui siūlė, pirmiausiai, sutarti dėl tikslų, vėliau įsivardinti problemą, taip lengviau rasti sprendimą. Svečias mokytojų bendruomenei pateikė išlikti padėsiančių siūlymų. Tai galėtų būti reorganizuotų mokyklų mokytojams įkurtas solidarumo pensijų fondas, ypač  aktualus atitolusių miestelių, gyvenviečių mokytojams. Didmiestyje mokytojai lengviau randa darbus.  Galima būtų mokyklose įkurti pakaitinių mokytojų etatus, (mokytojui išvykus į kursus, mokymams namuose, ligos atveju). Siūlė „neprisirišti“ prie pastatų, kurių išlaikymas brangiai kainuoja steigėjui, o sutaupius aplinkos lėšų, jas atiduoti mokytojų darbo atlygiui-pvz. mokinių skaičiaus klasėje mažinimui

V. Bacys atsakė į mokytojų klausimus dėl darbo apmokėjimo tvarkos, dėl ugdymo proceso nesibaigiančių naujovių. Mokytojų bendruomenė maloniai sutiko su nuomone, kad kvalifikacijos kėlimo būdai tai ne tik seminarai, bet ir metodinių knygų skaitymas, rašymas, kitokios įmanomos formos. Į klausimą dėl mokytojų kūrybinių atostogų, p. V. Bacys atsakė, kad nuo kitų metų 200 mokytojų, laimėję konkursą, už ES lėšas galės išeiti kūrybinių atostogų, o  išorinį auditą viceministras mato kaip pagalbos mokytojui įrankį.

lkgjhgDiskusijoje labai aktyvūs buvo Visagino ir Ignalinos profsąjungos lyderiai.Kadangi jų susivienijimai yra ženkliai jaunesni ir tūrintys mažiau patirties tokio pobūdžio derybose, natūralu , kad susiduriant su nemokamų atostogų, darbo užmokesčio koeficientų mažinimu bei kitomis problemomis kyla daug neaiškumų.

Visagino, Ignalinos ir Zarasų  rajono mokytojų bendruomenė džiaugiasi bendra trišale diskusija. Ministerijos ir steigėjo pozicijose ypatingų pokyčių neįžvelgėme, tačiau aiškumo kokie darbai ir iššūkiai laukia tikrai padaugėjo. Belieka  bendru susitarimu priimti  ypač racionalius socialiai ir  ekonomiškai pagrįstus sprendimus dėl mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 m., naudingus ne tik  paslaugų užsakovui, teikėjui, bet, svarbiausia, gavėjui.

Susivienijimo pirmininkas A. Navickas padėkojo susirinkusiems ir palinkėjo ieškoti pačių geriausių sprendimų.

LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo informacija

LSDPS_logas-tikras