Įvyko susitikimas su Premjero patarėju

2013-03-18

Kovo 14 d. LŠDPS prezidiumo nariai susitiko su Premjero patarėju švietimo ir mokslo klausimais prof. Andriumi Bielskiu. Po netrumpo pokalbio jis paprašė raštu suformuluoti pasiūlymus ir pageidavimus Ministrui Pirmininkui dėl bendrojo ugdymo situacijos.

Kaišiadorių rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Silvanavičius supažindino Premjero patarėją su švietimo finansavimo problemomis. Nepaisant to, kad per krizę sumažintas mokinio krepšelis, iš švietimo sistemos atimamos lėšos dėl vaikų mažėjimo ir tai daroma kalendorinių metų viduryje, kas sutrikdo suplanuotą ugdymo procesą.

Raseinių rajono švietimo profesinių sąjungų vadovas Vytautas Bulotas pabrėžė dialogo su valdžia problemas. Pasak jo, savivaldybės tampa uždaromis kunigaikštystėmis, kur dialogas yra neįmanomas. Verslininkai tampa savivaldybės tarybos nariais ir gina tik savo interesus, o viešasis interesas ir gyvybiniai žmonių poreikiai – jiems tarsi „šuniui penkta koja”. V. Buloto teigimu, kokybės švietime garantas yra ugdytojas ir jam turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Tuo tarpu švietime visi verčiami konkuruoti: mokyklos, mokytojai, o juk tai ne verslas. Anot profsąjungininko, mokyklose turi būti dirbama bendruomeniškumo principu.

Panevėžio miesto švietimo profsąjungų lyderė Erika Leiputė-Stundžienė pabrėžė mokinių skaičiaus klasėje problemą. Metodikose numatyta, kad klasėje minimaliai gali būti 25, maksimaliai – 32 mokiniai, ji klausė, ar įmanoma tokiomis sąlygomis mokytojui išdėstyti dalyką individualiai. Prof. A. Bielskis išsakė nuomonę, kad ugdymo kokybė, be abejo, geresnė, kai vaikų klasėseyra mažiau.

Visagino susivienijimo pirmininkė Zita Miškinytė-Mazūrienė pastebėjo, kad dėl mokyklų tinklo pertvarkos kiekvienos mokyklos tikslu tampa išlikimo klausimas: vienos mokyklos iš kitų vilioja mokinius, pabrėžiamas vien finansinis, ekonominis aspektas, apie ugdymo kokybę nekalbama. Pasak pirmininkės, jau yra pridaryta nedovanotinų klaidų.

Svečias paminėjo, jog Vyriausybė akcentuoja, kad didins finansavimą švietime, tačiau ir profesinės turėtų aktyviai priminti apie save, nes jos, kaip niekas kitas, geriausia žino, ką reiktų keisti. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas sutiko, kad profsąjungos čia turėtų atlikti didelį vaidmenį, tačiau pabrėžė, kad tai neturėtų virsti „kolektyviniu elgetavimu“.

A. Bielskis padėkojo už naudingą susitikimą ir pasiūlė toliau bendrauti. „Sėkmės kovojant už mūsų vaikų ateitį!“, – palinkėjo jis.