Susitikimas su LMVA vadovais

2011-03-25

vadovu_asociacija

Kovo 17 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovai: LŠDPS pirmininkas A.Bružas, pirmininko pavaduotojas A.Navickas, Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas V.Silvanavičius, Panevėžio rajono susivienijimo pirmininkė A.Stogienė, Panevėžio pirmininkės pavaduotoja R.Juškienė susitiko su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos vadovais: Prezidentu V.Giedraičiu, viceprezidentu R.Grilausku ir kt.

Kalbėta dviem klausimais:

 1. Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo.
 2. Dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos susitarimo atnaujinimo.

Abi pusės pritarė, kad darbo apmokėjimo tvarkos aprašą reikia koreguoti atsižvelgiant į dabartines sąlygas. Aprašo pakeitimai didelių papildomų lėšų neturėtų pareikalauti, o būtų didelė nauda siekiant teisingesnio apmokėjimo mokytojams, pagerėtų santykiai tarp mokyklų vadovų ir pedagogų. Numatyta keisti per 20 punktų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo. Pagrindiniai punktai būtų šie:

 1. Į dokumentą įtraukti nuostatą, kad mokytojo darbo krūvį (pamokų normą) sudaro 18 kontaktinių valandų per savaitę.

Nuo 18 kontaktinių valandų skaičiuojamas pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų tikrinimas, papildomos valandos.

 1. Aprašo 9 skyriuje nurodytų priedų didį darbuotojams nustato įstaigos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais.
 2. Priedai už magistrinius ir mokslinius laipsnius nustatomi visiems darbuotojams.
 3. Dėl darbo stažo. Papildyti koeficientų lentelę skiltimi: „turintiems nuo 20 iki 25 bei 25 ir daugiau pedagoginio darbo stažą“, nurodžius intervalą, proporcingai padidintą.
 4. 27.1 punkto dėl papildomų valandų.

Nutarta: Lentelėje esantiems nustatyti intervalą iki 12 mokinių, 12 ir daugiau mokinių.

Nurodytą val. skaičių didinti 1 val.

Lietuvių k. 2-3,5 val.

Matematika 1,5-3 val.

Anglų 1-2,5 val.

Pradinių klasių 1,5-2 val.

Kitų dalykų mokytojams iki 2 val., suderinus su darbuotojų atstovais.

 1. 27.3 punktas. Už pasiruošimų pamokoms (už 18 kontaktinių val. per savaitę) vietoje 3,5 valandos įrašyti nuo 3,5 iki 5 valandų.
 2. 33 punktas. Keičiame išskirdami specialiuosius pedagogus į atskirą lentelę ir siūlome jiems nustatyti naujus intervalus, kad buvęs koeficientas būtų intervalo vidurkis, o ne maksimalus (t.y. intervalą stumtelti į dešinę, kad jo dešinėje dabartinė riba būtų vidurkiu).
 3. 69 punktas. Už darbą su specialiųjų poreikiu vaikais mokėti priedų tik vienam vadovui. Vietoje „direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui…“ rašyti „direktoriui arba pavaduotojui, atsakingam už darbą su specialiųjų poreikių vaikais…“.
 4. Sutarėme su vadovais, kad iš vadovų, pavaduotojų ir skyrių vadovų tarifikacijos išimti 5 kontaktines valandas.

Tai naudinga mokytojams, nes atsilaisvina daugiau valandų jiems.

Direktorių vadovų asociacija pritarė, kad darbo aprašo punktai būtų derinami su darbuotojų atstovais.

Antruoju klausimu sutarta, kad artimiausiu metu tiek profsąjungos, tiek mokyklų vadovų asociacija paruošia savo pasiūlymus, juos tarpusavyje suderina ir pasirašo susitarimą. Pastebėta, jog susitarimas turėtų būti realiai įvykdomas ir naudingas abiem pusėm.

LSDPS_logas-tikras