Sudaryti pogrupiai švietimo pagalbos specialistų darbo funkcijų tobulinimui

2021-05-05

Baigė darbą Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje sudaryta darbo grupė dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimo. LŠDPS švietimo pagalbos specialistams darbo grupėje atstovavo profsąjungos pirmininko pavaduotoja, teisininkė Erika Leiputė-Stundžienė.

Darbo grupė parengė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8,14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektą.

Toliau sudarytuose atskiruose pogrupiuose bus svarstomos švietimo pagalbos specialistų darbo funkcijų tobulinimas. Psichologams atstovaus LŠDPS narys psichologas Edvardas Šidlauskas, socialiniams pedagogams – LŠDPS narė socialinė pedagogė Sonata Končienė, specialiesiems pedagogams ir logopedams – LŠDPS Panevėžio specialiųjų pedagogų profesinės organizacijos pirmininkė, logopedė ir specialioji pedagogė Dalia Gudienė.

LŠDPS informacija