Socialinio dialogo paieškos Švenčionių rajone

2013-12-13

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Švenčionių rajono susivienijimo aktyvas kartu su LŠDPS pirmininku Andriumi Navicku gruodžio 11 d. susitiko su rajono meru Vytautu Vigeliu. Iš pradžių bandęs atsiriboti nuo profsąjungininkų keliamų problemų, susijusių su finansavimu, esą meras – tik politinė figūra, o už ūkinę-finansinę veiklą atsakantis savivaldybės administracijos direktorius ir mokyklų vadovai, V. Vigelis vėliau visgi parodė dėmesį pedagogams. Kad situacija būtų dar aiškesnė, jis į susitikimą pakvietė Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėją Danutę Vigelienę, Finansų skyriaus vedėją Liusę Januš, Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėją Oną Kamaiškienę.

Pristačiusi delegaciją LŠDPS Švenčionių rajono susivienijimo pirmininkė Snieguolė Veličkienė (nuotr. antra iš dešinės) merą informavo, jog didžiausia problema rajone – informacijos ir socialinio dialogo nebuvimas. Švietimo darbuotojus pasiekia tik gandai, informacijos nuotrupos, o atlyginimai tuo tarpu dalyje mokyklų vėluoja arba išmokama tik dalis jo.  

V. Vigelis pabrėžė, jog trūksta pinigų, rajoną slegiančios skolos, todėl būtina taupyti, kito kelio esą nėra. Anot jo, vieni direktoriai darė „atitinkamus sprendimus“, kiti – ne, ir štai – rezultatas: Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, pavyzdžiui, „susitaupė“ pinigų net tryliktiems atlyginimas išmokėti. Todėl esą bendrauti reikia su mokyklų vadovais.

Pabradės „Ryto“ gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkės pavaduotoja Danguolė Grincevičienė informavo merą, kad mokyklų direktoriai savo ruožtu teigia nieko negalintys padaryti, nes sprendimai „nuleidžiami iš aukščiau“, tad kyla pagrįstas klausimas, kas gi vis dėlto tuos sprendimus priima ir kas už juos atsakingas.

Susitikime dalyvavę rajono ugdymo įstaigų profesinių sąjungų lyderiai: Dovilė Maslianikienė (Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija), Virginija Duksienė (Švenčionių pradinė mokykla), Edgaras Maslianikas (Adutiškio vidurinė mokykla) teigė, jog nerimą kelia ne tik laiku nemokamos algos (beje, meras pažadėjo, kad tuoj turi būti pradėtas mokėti darbo užmokestis už spalį (!) mokyklų techniniam personalui), bet ir iki minimumo mažinami atlyginimų koeficientai, varymas nemokamų atostogų, dėl ko ne tik sumažėja alga atostogaujančiajam, bet išauga krūvis kolegoms, nemokėjimas už pavadavimus ir t.t. Tačiau meras ir toliau kalbėjo apie taupymą, kad „pinigų yra tiek, kiek yra“, kad visgi yra vadovų, kurie „gerai tvarkosi“, tačiau pripažino, kad papildomą įtampą kelia bendravimo tarp kolektyvo ir direktoriaus nebuvimas.

LŠDPS pirmininkas A. Navickas patarė merui visgi neatsiriboti nuo švietimo reikalų, nes faktas, kad viena mokykla gali sau leisti išsimokėti tryliktuosius atlyginimus, o kitos neturi pinigų net dvyliktajam, rodo, jog šeimininko rajone nėra. Be to, jis pasiūlė rajono administracijai su taupymu „nebėgti prieš traukinį“, nes faktai rodo, jog pralaimi tie, kurie skuba: „Priima, pavyzdžiui, Vyriausybė nutarimą ir skiria papildomų pinigų arba atsiranda kokių nors kitų aplinkybių, rodančių, kad taupyti visai ir nereikėjo“.

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja O. Kamaiškienė, be kita ko, paminėjo, kad šiais metais rajone liko neplanuoti 22 tūkst. litų, kurie turėjo būti grąžinti į valstybės biudžetą dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo. Vedėja taip pat pasiūlė profsąjungų atstovams kreiptis tiesiai į ją, jei norėtų sužinoti paskirų mokyklų finansinę situaciją.

Dar tik kelias dienas pareigas einanti Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja D. Vigelienė taip pat žadėjo profsąjungininkams dėti pastangas, kad atsirastų bendravimas tarp kolektyvo ir direktorių.