Redde, minister, quod debes! (Tarne, grąžink, ką esi skolingas)

2014-10-27

alt

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija iki šiol nesiteikė tinkamai reaguoti į Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės reikalavimus, įteiktus dar birželio mėnesį. Maža to, nesudaromo sąlygos taikiai išspręsti kolektyvinį ginčą.

Rugsėjo 17 d. ministrui Dainiui Pavalkiui siuntėme priminimus bei raginimus atkreipti dėmesį į švietimo bendruomenės reikalavimus, o spalio 28 d., 14 val., mokytojai iš visos Lietuvos kviečiami prie Švietimo ir mokslo ministerijos pasakyti: Redde, minister, quod debes! (Tarne, grąžink, ką esi skolingas).

Premjero sudarytoje darbo grupėje, kurioje iki kovo mėnesio turi būti suformuluoti siūlymai, kaip pagerinti ugdymo kokybę bei mokytojų darbo sąlygas, svarstomi įvairūs variantai, tačiau apie papildomą finansavimą, reikalingą atkurti mokinio krepšelio dydį, nekalbama.

Profsąjungų spaudžiama ministerija pagaliau sutiko kolektyvinį ginčą spręsti per tarpininką, bet kol kas nesusitariama dėl tarpininkavimo sąlygų.

Švietimo bendruomenė neketina taikstytis su dabartine situacija, kai neatkuriamas krizės metu sumažintas mokinio krepšelis, nesirūpinama tinkama švietimo kokybe, mokytojų socialinėmis garantijomis ir dėl to švietimas prioritetu lieka tik dokumentuose.

* * *

Primename, kad į Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinę atstovybę susibūrusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ birželio 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijai įteikė šiuos reikalavimus:

iki 2014 m. rugsėjo 1 d.:

  1. Atkurti mokinio krepšelio dydį, buvusį iki 2009 m. (3774 Lt, šiuo metu – 3348 Lt);

  2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimus prilyginti bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams;

  3. Atkurti bazinę mėnesio algą (BMA), buvusią iki 2009 m. (128 Lt, šiuo metu – 122 Lt);

  4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 metų vaikų grupes sumažinti iki 10, o 3-7 metų – iki 15 vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse maksimalų mokinių skaičių sumažinti iki 20-22, 5-8 klasių mokinių maksimalų skaičių sumažinti iki 24-26, o 9-12 klasėse – iki 22-24 mokinių;

  5. Pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį;

  6. Iki 2015 m. rugsėjo 1 d. sudaryti palankias sąlygas mokytojams išeiti į senatvės pensiją nuo 55 metų.