Raseinių mokyklos bendruomenė surengė piketą

2011-04-26

rasia

Balandžio 22 dieną Žemaičio aikštėje Raseinių pagrindinės mokyklos bendruomenė, apsiginklavusi iškalbingais plakatais, rinkosi į piketą ,,Leiskite mūsų vaikams mokytis mūsų mokykloje”.Raseinių rajono švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkas Vytautas Bulotas paskelbė reikalavimus rajono valdžiai: įvykdyti pažadą nedrausti formuoti 5-10 klases Raseinių pagrindinėje mokykloje ir pratęsti reorganizacijos terminą iki 2015 m.; sudaryti konsultacijų grafiką gegužės mėnesiui su Raseinių miesto mokyklų bendruomenėmis; mokyklų bendruomenėms raštu pateikti išsamią analizę ir aiškius variantus dėl mokyklų perspektyvos.

Pagrindinės mokylos bendruomenę palaikė ir pikete dalyvavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksas Bružas.

Su mitinguotojais išėjęs pasikalbėti meras R. Ačas ir administracijos direktorius D. Baltrušaitis pakvietė 4 atstovus į Savivaldybę deryboms. Pokalbis vyko mero kabinete už uždarų durų, žiniasklaidos atstovai buvo išprašydinti lauk.

Vėliau piketuotojai sakė, kad susitikimas su valdžios atstovais nepatenkino lūkesčių, tačiau jie tikisi, kad nurimus aistroms vėl bus susėsta prie derybų stalo konstruktyviai aptarti miesto mokyklų perspektyvų.

,,Alio, Raseiniai“