LŠDPS piketas Raseiniuose (FOTO)

2011-04-29

6r

Balandžio 22 dieną Žemaičio aikštėje Raseinių pagrindinės mokyklos bendruomenė, apsiginklavusi iškalbingais plakatais, rinkosi į piketą ,,Leiskite mūsų vaikams mokytis mūsų mokykloje“.  Pagrindinės mokyklos bendruomenę palaikė ir pikete dalyvavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksas Bružas (visas straipsnis).

piketo VIDEO

7r

Raseinių rajono švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkas Vytautas Bulotas pažymėjo, kad rajono valdžia kol kas rimtai nesureagavo į bendruomenės prašymus sustabdyti mokyklos likvidavimo procesą. Jei 2011-2012 m. m. pagrindinei mokyklai nebus leista formuoti penktų klasių, ši ugdymo įstaiga neišvengiamai sunyks.  Nei žadėtosios viešos diskusijos, nei valdžios atstovų susitikimai su bendruomenėmis nevyksta, pedagogų bei moksleivių tėvelių nuomonė ir pageidavimai ignoruojami, atsiperkant miglotais pažadais, todėl mokyklos bendruomenei neliko nieko kito, kaip tik griebtis radikalesnių priemonių – surengti vietinei valdžiai piketą.

„Su valdžia buvome susitikę sausio ir vasario mėnesiais. Tada mums sakė: laukite Švietimo įstatymo pakeitimo, jeigu pagal įstatymą pertvarka bus atidėta iki 2015 metų, nebus jokios problemos pratęsti pagrindinės mokyklos gyvavimą, – priminė netolimą praeitį V. Bulotas. – Švietimo įstatymas buvo pakeistas, vėl kreipėmės į valdžią, bet mums ir vėl buvo pasakyta: laukite.

Tačiau kiek mes galime laukti? Turime apsišarvuoti kantrybe ir eiti iki galo.“ V. Bulotas paskelbė aiškiai ir trumpai suformuluotus reikalavimus rajono valdžiai: įvykdyti pažadą nedrausti formuoti 5-10 klases Raseinių pagrindinėje mokykloje ir pratęsti reorganizacijos terminą iki 2015 m.; sudaryti konsultacijų grafiką gegužės mėnesiui su Raseinių miesto mokyklų bendruomenėmis; mokyklų bendruomenėms raštu pateikti išsamią analizę ir aiškius variantus dėl mokyklų perspektyvos. Piketo dalyviai padėjo savo parašus po šiais reikalavimais, kurie kiek vėliau buvo įteikti Raseinių rajono savivaldybės merui.
Su mitinguotojais išėjęs pasikalbėti meras R. Ačas ir administracijos direktorius D. Baltrušaitis pakvietė 4 atstovus į Savivaldybę deryboms. Pokalbis vyko mero kabinete už uždarų durų. „Čia jums ne spaudos konferencija“, – piktai sudraudė smalsius korespondentus meras ir išprašydino juos lauk.

Maždaug už dvidešimties minučių iš mero kabineto išgriuvę piketuotojai teigė visi išsakę savo nuomones, tačiau į kurią iš jų bus atsižvelgta ir kaip toliau vyks dialogas tarp valdžios ir mokyklos bendruomenės – sunku pasakyti. „Pasikeitėme nuomonėmis ir priėjome išvadą, kad per gegužės mėnesį šis klausimas bus išspręstas, išdiskutavus jį su visais švietimo darbuotojais, mokyklų bendruomenėmis, – pakomentavo derybų rezultatus meras R. Ačas.

– Žinoma, kaip ir bet kurioje demokratinėje visuomenėje, bus atsižvelgiama į daugumos nuomonę, o mažuma turės paklusti daugumos priimtiems sprendimams.“ Mero nuomone, šią problemą, kuri atsirado valdant dar anos kadencijos tarybai, su naująja valdžia mokyklos bendruomenė turėjo pradėti spręsti ne nuo mitingo, o nuo konstruktyvaus pokalbio.

V. Bulotas paprieštaravo, kad mitingą surengė ne naujajam merui, o tik norėdami parodyti jau trejus metus besitęsiančią problemą. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas A. Bružas pasipiktino, kad derybose su mokyklos bendruomenės atstovais nebuvo kalbama apie mokymo kokybę, o tik akcentuojama, kad mažuma turės paklusti daugumos sprendimams. Tai jis įvardijo kaip demokratijos stoką bei diktatūrą. A. Bružas teigė kol kas nematąs būtinybės naikinti kurią nors miesto mokyklą ir daryti didžiulius kombinatus, kuriuose nebus reikiamos ugdymo kokybės. Jis žadėjo Vilniuje imtis rimtų veiksmų, kad Raseiniuose mokyklų pertvarka būtų tinkamai atlikta.

Vėliau piketuotojai sakė, kad susitikimas su valdžios atstovais nepatenkino lūkesčių, tačiau jie tikisi, kad nurimus aistroms vėl bus susėsta prie derybų stalo konstruktyviai aptarti miesto mokyklų perspektyvų.

Kristina BENDŽIŪTĖ

Alio Raseiniai