R. RAMANAUSKAS DISKUSIJOJE APIE NUOTOLINIO MOKYMOSI IŠŠŪKIUS

2021-01-19

Mokyklose vyksta nuotolinis ugdymas. Ar tam yra pasiruošę mokytojai ir mokiniai? Ar yra pakankamai suskaitmenizuoto ugdymo turinio? Apie tai  LRT Aktualijų studijoje kalbėjo Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos pirmininkas, LŠDPS narys  Robertas Ramanauskas.

Jis teigia, kad nuotolinis mokymas mokyklas užgriuvo gana netikėtai, todėl jam švietimo ugdymo įstaigos yra pasiruošusios tik iš dalies. „Mokykla yra rutiniškai veikianti institucija ir nuotolinis mokymas tapo tam tikru iššūkiu. Tai yra ne tiek pačių mokytojų nepasiruošimas reaguoti į situaciją, kiek iš esmės švietimo sistemos nepasirengimas tokiam iššūkiui“, – teigia pašnekovas.  

Robertas Ramanauskas tikina, kad nuotolinio ugdymo metu kenčia ir pamokos kokybė, nes mokytojas netenka galimybės stebėti  klasės mokinių darbo, be to, akademinis mokinių sąžiningumas atsiskaitant kontrolinius darbus taip pat tapo sunkiai kontroliuojamu procesu.

„Mokykla yra rutiniškai veikianti institucija ir nuotolinis mokymas tapo tam tikru iššūkiu. Tai yra ne tiek pačių mokytojų nepasiruošimas reaguoti į situaciją, kiek iš esmės švietimo sistemos nepasirengimas tokiam iššūkiui.“

Diskutuojant apie skaitmeninį turinį, Robertas Ramanauskas išsakė nuomonę, kad daugeliu atveju esama skaitmeninių duomenų bazė nėra pakankamai šiuolaikiška, atitinkanti šiuolaikinio mokinio poreikių. Pašnekovas akcentavo, jog „Skaitmenos turinys turėtų būti toks, kad mokinys nuo mokymo galėtų pereiti prie mokymosi. Taigi skaitmena turi būti tokia, kad sudarytų galimybes mokiniui savarankiškai mokytis ir atliktų dalį mokytojo darbo.“

Kalbėdamas apie dvyliktokų situaciją, Robertas Ramanauskas akcentavo, kad labai svarbi yra paties abituriento motyvacija, nusiteikimas mokytis. Nepaisant nuotolinio ugdymo iššūkių, mokyklos, mokytojai sudaro mokiniams visas galimybes mokytis ir siekti geresnių rezultatų. „Nemanyčiau, kad šių metų abiturientai tampa prarastąja karta. Mokytojams yra skiriamos konsultacinės valandos, skiriamos papildomos pamokos pagal mokyklos finansines išgales. Iš tikrųjų ant lėkštelės yra pateikiamas visas rinkinys galimybių, kuriomis ketvirtokas gali pasinaudoti,“ – sako mokytojas.

„Nemanyčiau, kad šių metų abiturientai tampa prarastąja karta. Mokytojams yra skiriamos konsultacinės valandos, skiriamos papildomos pamokos pagal mokyklos finansines išgales. Iš tikrųjų ant lėkštelės yra pateikiamas visas rinkinys galimybių, kuriomis ketvirtokas gali pasinaudoti.“

Visą interviu kviečiame klausytis čia.