Įpusėjo Kvalifikacijos kėlimo koncepcijos aptarimo maratonas

2012-04-18

Balandžio 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje profesinių sąjungų, ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovai aptarė gautus pasiūlymus dėl Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projekto. Tai buvo paskutinis pasiūlymų aptarimas, o vėliau dar bus diskutuojama po praktinės, konkretizuojančios koncepciją dalies parašymo. Iš esmės baigėsi diskusijos dėl teorinės koncepcijos dalies. Dėl jos buvo diskutuojama ir kartais labai aršiai beveik pusantrų metų. Paskutinį mėnesį koncepcijos aptarime dalyvavo visos švietimiečių profsąjungos, net tos, kurios tvirtino, kad darbo grupės prie ŠMM nereikalingos, jog tai bereikalingas laiko gaišimas. Po šio teigiamo profsąjungų postūmio link vieningos pozicijos, būtų gerai, kad profsąjungos suderintų savo reikalavimus, o nestotų į priešpriešą ten, kur nėra problemos.

Koncepcijoje yra daug vietų, kur persipina konceptualios nuostatos ir praktiniai įgyvendinimo būdai, todėl dėl koncepcijos yra nesutariama. Nuogąstavimai turėtų būti pašalinti, kai kvalifikacijos kėlimo koncepcija bus konkretizuojama norminiuose dokumentuose, nes juose bus konkrečiai nurodyta kaip ir kokiomis priemonėmis pedagogas galės naudotis ir kelti kvalifikaciją. Priimant poįstatyminius aktus bus galima pataisyti ir neaiškias nuostatas suderinti su koncepcija.

Dabar dar koncepcijoje nemaža abejotinų vietų, kurias galima suprasti dvejopai. Pavyzdžiui, ar pedagogas bus priklausomas nuo subjektyvaus mokyklos vadovo požiūrio į mokytoją, ar ne.

Pagal įstatymą kvalifikacijos kėlimui mokytojui skiriamos 5-ios apmokamos dienos. Ar jis galės spėti per šį laiką įvykdyti koncepcijos reikalavimus, ar dar reikės pridurti ir iš savo sąskaitos. Ar bus galima pasinaudoti ES fondais.

Taškų rinkimas nelabai aiškus: ar jie reikalingi, ar visiškai nereikalingi.

Priimant norminius dokumentus, kurie turi konkretizuoti koncepcijos teorinius teiginius, privalo būti panaikinti bet kokie nuogąstavimai ir nesusipratimai.

LŠDPS informacija

LSDPS_logas-tikras