Prisijungs prie jungtinės, jeigu bus sutarta dėl sąlygų

2015-05-25

 

Gegužės 21 d. įvyko LŠDPS prezidiumo posėdis. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas apžvelgė organizacijos veiklą, darbus, vykdytus nuo ankstesniojo posėdžio. Jis pasidžiaugė, kad pagaliau ir kolegos iš kitų švietimo profesinių sąjungų suprato, kad vykusios „derybos“ tebuvo imitacija ir be aktyvių profsąjungų veiksmų apgailėtina švietimo situacija nepasikeis. Jis taip pat išreiškė viltį, kad vis blogėjant situacijai švietime visos švietimo sistemoje veikiančios profesinės sąjungos vis dėl to susivienys.

Vėliau diskutuota dėl profesinių sąjungų jungtinės atstovybės švietimo šakos kolektyvinei sutarčiai kurti. A. Navicko teigimu, gautame kvietime prisijungti prie LŠPS ir LŠĮPS jungtinės atstovybės, nėra nurodytos aiškios prisijungimo sąlygos. Teisininkės Indrės  Kuizinienės teigimu, Lietuvoje nėra jokio reglamentavimo, kaip turi būti kuriama ir veikti jungtinė atstovybė aukštesniu nei įmonės lygmeniu. LŠPS ir LŠĮPS susitarime dėl jungtinės atstovybės sudarymo, prie kurio kviečiama prisijungti LŠDPS, nėra aptarta daug dalykų, kurie svarbūs efektyviai veiklai.

Pasak LŠDPS pirmininko pavaduotojo Vytauto  Silvanavičiaus, turime aiškiai sau atsakyti, ko konkrečiai mes norime jungdamiesi į vieną jungtinę. Pavyzdžiui, kolegų pasiūlymas, kad Premjero sudarytos darbo grupės niekiniai rezultatai būtų imami už pagrindą kolektyvinėje sutartyje, kai finansavimas švietimui vis mažėja, netenkintų LŠDPS narių.

Prezidiumo narė Zita Miškinytė-Mazūrienė pastebėjo, jog LŠDPS streikavo taip pat ir dėl to, kad būtų pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis, todėl reikia būti nuosekliems ir dalyvauti derybose su ŠMM. Be to, reikia užkirsti kelią tam, kad sutartyje neatsirastų dalykų, kurie būtų žalingi mokytojams, juolab kad turimame kolegų parengtame projekte jau dabar matyti mokytojams nenaudingų dalykų, pavyzdžiui, siūloma mažinti mokytojų skaičių bei pritarti mokyklų tinklo optmizavimui. 

LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė sutiko su kolege ir pridūrė, kad atsakyme į kvietimą būtina pabrėžti sąlygas, kurias LŠDPS kelia susitarimui dėl jungtinės atstovybės. Svarbiausia sąlyga – kokybiškas kolektyvinės sutarties turinys, o ne vien abstraktūs teiginiai, neturintys įtakos realiam švietimo finansavimo didinimui. Su tuo sutiko ir posėdyje dalyvavęs Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

Nutarta informuoti jungtinę švietimo profesinių sąjungų atstovybę, jog LŠDPS ir „Sandrauga“ prisijungs prie kolegų su sąlyga, jog bus pakeistas ir papildytas susitarimo dėl atstovybės  tekstas, o kolektyvinės sutarties projektas bus suderintas su mūsų parengtu kolektyvinės sutarties projektu. Jeigu į šias sąlygas nebus atsižvelgiama, į derybas su ministerija LŠDPS ir „Sandrauga“ eis atskirai.