Prezidiumas

Prezidiumo narius renka LŠDPS taryba.

Prezidiumas:  įgyvendina LŠDPS tarybos nutarimus, koordinuoja profsąjungos veiklą, aprobuoja tarybai teikiamą darbotvarkę, priima nutarimus LŠDPS veiklos ir vidaus tvarkos klausimais, vykdo kitas tarybos deleguotas funkcijas.

Prezidiumo veikla vyksta pagal LŠDPS taryboje patvirtintą prezidiumo reglamentą.

Prezidiumas posėdžiauja kiekvieną mėnesį, tarp LŠDPS tarybos posėdžių.

Šiuo metu  prezidiumą sudaro:

  1. Andrius Navickas, LŠDPS pirmininkas
  2. Erika Leiputė-Stundžienė, LŠDPS pirmininko pavaduotoja
  3. Vytautas Silvanavičius, LŠDPS pirmininko pavaduotojas
  4. Jurgita Kiškienė, Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė
  5. Laima Juknienė, Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė
  6. Zita Miškinytė-Mazūrienė, Visagino miesto susivienijimo pirmininkė
  7. Snieguolė Veličkienė, Švenčionių rajono susivienijimo pirmininkė