Kaip tapti nariu

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – LŠDPS) – suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus, dėstytojus ir kitus švietimo, mokslo ir studijų sistemoje bei kitose ugdymo įstaigose dirbančius asmenis, kurie darbo, profesiniu, socialiniu ir kito bendrumo pagrindu jungiasi į bendrą organizaciją bei vienija švietimo darbuotojų įkurtas profesines organizacijas ir profesinių organizacijų susivienijimus.

Mūsų organizacija gina savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus.

LŠDPS nariu gali tapti visi švietimo ir mokslo sistemoje dirbantys darbuotojai (ne tik mokytojai).

Švietimo įstaigos darbuotojai, nusprendę kolektyviai ginti savo interesus, turėtų įstaigoje įkurti LŠDPS profesinę organizaciją.

LŠDPS profesinė organizacija įkuriama būsimų profesinės organizacijos narių susirinkime (1/10 visų įstaigos darbuotojų, bet ne mažiau kaip trys. Patartina įtraukti kuo daugiau darbuotojų).

Visą reikalingą teisinę informaciją, dokumentų pavyzdžius šiam veiksmui atlikti jūs gausite susisiekus el. paštu vk@lsdps.lt arba tel. Nr. +370 615 34551. 

Kaip įsteigti LŠDPS profesinę organizaciją savo darbovietėje:

  1. Sušaukti susirinkimą ir padrąsinti kolegas stoti i LŠDPS.
  2. Užpildyti Steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašą.
  3. Užpildyti susirinkimo protokolą.
  4.  Kiekvienam stojančiajam užpildyti prašymą.
  5. Nurodyti įstojusių į LŠDPS profesinės organizacijos narių kontaktus.
  6. Užpildyti prašymą LŠDPS Prezidiumui dėl profesinės organizacijos jūsų įstaigoje įsteigimo.
  7. Užpildyti pranešimą direktoriui apie LŠDPS profesinės organizacijos įsteigimą jūsų įstaigoje ir per 10 dienų įteikti direktoriui.

Sveikiname! Jūs tapote pažangiausios ir aktyviausios švietimo darbuotojų bendruomenės nariais!