Kaip tapti nariu

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga atstovauja švietimo darbuotojams visais švietimo administravimo lygiais.

Mūsų organizacija gina savo narių socialinius – ekonominius interesus; pažeidus darbuotojo teises darbe savo narius giname teisinėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis.

LŠDPS nariu gali tapti visi švietimo sistemoje dirbantys darbuotojai (ne tik mokytojai).

Ugdymo įstaigos darbuotojai, nusprendę kolektyviai ginti savo interesus, turėtų įstaigoje įkurti LŠDPS.

LŠDPS įkuriama būsimų profesinės sąjungos narių susirinkime (1/10 visų įstaigos darbuotojų, bet ne mažiau kaip trys. Patartina įtraukti kuo daugiau darbuotojų).

LŠDPS organizacija pripažįsta teisę būti jos nariu pavieniams asmenims, kurių darbovietėje nėra įkurta profesinė sąjunga.

Visą reikalingą teisinę informaciją, dokumentų pavyzdžius šiam veiksmui atlikti jūs rasite čia

Kaip įsteigti LŠDPS profesinę organizaciją savo darbovietėje:

  1. Sušaukti susirinkimą ir padrąsinti kolegas stoti i LŠDPS.
  2. Užpildyti Steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašą (1 dokumentas).
  3. Užpildyti susirinkimo protokolą (2 dokumentas).
  4.  Kiekvienam stojančiajam užpildyti prašymą (3 dokumentas).
  5. Nurodyti įstojusių į LŠDPS narių kontaktus (4 dokumentas).
  6. Užpildyti prašymą LŠDPS Prezidiumui dėl profsąjungos jūsų organizacijoje įsteigimo (5 dokumentas).
  7. Užpildyti pranešimą direktoriui apie LŠDPS organizacijos įsteigimą jūsų mokykloje ir tą pačią arba kitą dieną įteikti direktoriui (6 dokumentas).

Sveikiname! Jūs tapote pažangiausios ir aktyviausios švietimo darbuotojų bendruomenės nariais!