Prezidiumo posėdis (2010-08-27)

2011-01-05

prezik3

Rugpjūčio 27 d. įvyko LŠDPS prezidiumo posėdis. Jame pirmininkas Aleksas Bružas susirinkusiuosius informavo apie pareito posėdžio nutarimų vykdymą. Jis taip pat pristatė naująją LŠDPS teisininkę Žavintą Jurevičiūtę ir sekretorės-referentės pareigoms priimtą Verą Radiukevičienę.
Kalbant apie aktualiausias švietimo problemas daugiausiai dėmesio skirta rengiamam Švietimo įstatymo projektui. Seime svarstomas dokumentas „aplipo“ visokiomis pataisomis ir pasiūlymais, be to, susidaro įspūdis, kad jis slepiamas nuo visuomenės. Net darbuotojų atstovai nesugeba susigaudyti, kuri Švietimo įstatymo redakcija yra „paskutinė“.

Pasiūlymus Švietimo ir mokslo ministerijos parengtam Įstatymo projektui LŠDPS yra parengusi ir įstatymų leidėjams išsiuntusi dar pavasarį. Ar į juos buvo atsižvelgta, iki šiol neaišku.

LŠDPS pirmininko pavaduotojo Eugenijaus Jesino žiniomis, Seimo rudens sesijoje, kuri prasidės rugsėjo 10 d., Švietimo įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti skubos tvarka.

Todėl Prezidiumas nusprendė imtis priemonių sustabdyti Švietimo įstatymo priėmimą ateinančioje Seimo sesijoje. Pirmiausiai, projektas yra neprieinamas visuomenei, jau nekalbant apie tai, kad nėra viešai svarstytas. Piliečių išrinkti atstovai turėtų priiminėti tik visuomenės aprobuotą projektą, nes Švietimo įstatymas liečia kiekvieną šalies žmogų. Be to, jame yra daug ginčytinų punktų.
Todėl LŠDPS siūlys surengti išplėstinį Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdį, inicijuos susitikimus su Seimo frakcijomis, kreipsis į kiekvieną Seimo narį, prašydama nebalsuoti už Švietimo įstatymo skubotą priėmimą. Visuomenei informuoti bus rengiamos spaudos konferencijos, ruošiami pareiškimai. Šiems darbams atlikti sudaryta iniciatyvinė grupė, kurią sudaro LŠDPS pirmininkas A.Bružas, pavaduotojas E.Jesinas, Prezidiumo nariai L.Juknienė, A.Navickas ir V.Silvanavičius.

Be viso to, LŠDPS ketina sekti ir Švietimo ir mokslo ministerijos veiksmus. Prezidiumo nariai išreiškė apgailestavimą, jog nepaisant to, kad vyko darbas grupėse, su  ministerijos specialistais parengti tam tikrų dokumentų projektai, įvyko nemažai susitikimų, tačiau į profsąjungų pasiūlymu švietimo strategai reaguoja vangiai. Be to, laiku negaunami ministerijos pasiūlymai, dokumentų projektai. Gražiai šnekama, kaip bus taisomos spragos nuo sausio 1 d., tačiau neaišku, kaip ugdymo įstaigoms reiks išgyventi paskutinius keturis šių metų mėnesius.
LŠDPS prezidiumas nutarė siekti, kad finansavimas įvairių tipų mokykloms būtų subalansuotas dar šiemet, nes akivaizdu, kad kai kurios mokyklos (suaugusiųjų mokyklos, didelės gimnazijos) turi perteklinį biudžetą, tuo tarpu mažesnės, atokesnėse vietovėse esančios ugdymo įstaigos, beveik neišgyvena. Taip pat nuspręsta iš ministerijos reikalauti atsakymo, kaip ketinama reaguoti į daugybę LŠDPS pasiūlymų, įteiktų gegužės – birželio mėnesiais.

Kitu darbotvarkės klausimu – apie neseniai įkurtą Nacionalinę pedagogų asociaciją ir jos siekius panaudos sutartimi gauti Palangos viešbučio „Dalia“ dalį – kalbėjo E.Jesinas.
Panaudos sutarčiai sudaryti buvo gauta  Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacija, tačiau prasidėjus šmeižikiškai kampanijai, sprendimo priėmimą Vyriausybė atidėjo.
Prezidiumo nariai nusprendė plėsti asociacijos narių ratą ir toliau siekti, kad Palangos viešbutyje „Dalia“ įsikurtų efektyviai veikiantis pedagogų mokymo centras.
Prezidiumas taip pat griežtai pasmerkė ažiotažą sukėlusį dienraštį „Lietuvos rytas“. Nuspręsta imtis tam tikrų priemonių prieš šmeižikišką informaciją skleidžiančius asmenis.