Prašoma iš pareigų atleisti Žirmūnų mokymo centro vadovą

2019-12-19

alt

                                                             Reda Brokartienė                                                                                                                                         

Neapsikentę administracijos elgesio profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ darbuotojai gruodžio 19 d. kreipėsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių prašydami imtis veiksmų įstaigoje susidariusiai netoleruotinai situacijai spręsti.

Sujungus dvi įstaigas rugpjūčio pabaigoje įsteigtas profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, jam laikinai vadovauja Romualdas Stašinskas. Darbuotojai skundžiasi laikinojo vadovo veiksmais, nes ypač grubiai pažeidinėjamos darbuotojų ir darbuotojų atstovų teisės, nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, prasidėjo nuolatinis administracijos vykdomas psichologinis spaudimas kolektyvui.

 „Darbdavys po reorganizavimo ėmėsi masiškai keisti su darbuotojais sudarytas darbo sutartis. Nors buvo nurodoma, kad neva keičiamas tik įstaigos pavadinimas, tačiau iš tiesų darbo sutartyse gausu naujų darbo sąlygų, nesusijusių su reorganizavimu, – sako įstaigos profesinės organizacijos pirmininko pavaduotoja Reda Brokartienė. – Darbo sąlygų keitimą griežtai reglamentuoja Darbo kodeksas, tačiau jo nesilaikoma. Maža to, darbuotojai buvo verčiami darbo sutartis pasirašyti atbuline data“. Anot jos, darbo sutartyse taip pat nurodyta, kad darbuotojai neva sutinka su darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybėmis, nors jų niekas iki šiol nematė.

Dalis darbuotojų naujas darbo sutartis pasirašė bijodami darbdavio spaudimo, tačiau kita dalis paprašė paaiškinti pateikiamų darbo sutarčių sąlygas, kad galėtų nuspręsti, ar pasirašyti šias sutartis ar ne. Jie administracijos atstovų buvo kviečiami po vieną į kabinetą, prieš juos buvo naudojamas psichologinis smurtas, grasinama, todėl didžioji dauguma darbuotojų darbo sutartis pasirašė, nors sąlygos jų akivaizdžiai netenkino.

Vis dėlto 11 darbuotojų atsilaikė prieš spaudimą ir reikalavo suteikti reikalingos informacijos, tačiau darbdavys jos jiems teikti nesutiko. „Tuomet ir prasidėjo atvira diskriminacija ir šantažas: šiems darbuotojams be jokių objektyvių priežasčių nebuvo išmokėtos atlyginimo dydžio premijos, nors visi kiti įstaigos mokytojai jas gavo. Taip pat šie darbuotojai nuolat šantažuojami, „kad, nepasirašius sutarties, neturės darbo“, – komentuoja R. Brokartienė.

Įvykus reorganizacijai taip pat nebuvo vykdytas nė vienas viešas konkursas užimti skyrių vedėjų pareigoms, renkant atstovus į mokyklos tarybą buvo užkirstas kelias visiems darbuotojams dalyvauti rinkimuose, atvirai ignoruojami darbuotojų atstovai – darbo taryba ir profesinė sąjunga. Be to, darbuotojams pagrįstai kyla klausimų, ar po reorganizacijos yra pasiektas efektyvumas ir išlaidų mažinimas, nes administracijos darbuotojų ne tik kad nesumažėjo, tačiau netgi padaugėjo.

                  Andrius Navickas

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas sako, jog šiuo atveju Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kaip įstaigos steigėjos, atsakomybė – labai aiški: ji privalo atlikti patikrinimą ir imtis veiksmų, kad tokia nepakenčiama situacija minėtoje įstaigoje baigtųsi: „Žmones yra įbauginti, klesti patyčios, darbuotojai nuolat žeminami. Kolektyve tvyro tokia įtampa, jog apie ugdymo kokybe darosi sunku net kalbėti. Peržengiamos visos žmogiškumo ir padorumo ribos, todėl toks vadovas neturi teisės vadovauti įstaigai“.

LŠDPS sieks, kad nekompetentingas profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ vadovas būtų atleistas iš pareigų, o įstaigoje būtų atliktas išsamus tyrimas ir priimti atitinkami sprendimai.

 

Raštas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui 

 

LŠDPS informacija