Pokyčiai švietimo sistemoje: atsisakoma darbuotojams privalomo testavimo ir mokinių kaupinių testų

2022-02-03

Trečiadienį, vasario 2 d., Vyriausybė priėmė nutarimą atsisakyti darbuotojams privalomo  testavimo. Privalomai testuotis nebereikės nei medikams, nei socialiniams, nei  švietimo darbuotojams.

Pakeistas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 544  „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“.

Pripažinus šio nutarimo antrą punktą netekus galios švietimo, socialinės globos,  sveikatos apsaugos  darbuotojams nebereikia privalomai profilaktiškai testuotis.

 Priimti pasikeitimai įsigalioja nuo vasario 4 dienos. 

 Rekomenduojama ugdymo įstaigose darbuotojams testuotis kartu su mokiniais. Mokinių periodinis profilaktinis testavimas –  tik greitaisiais savikontrolės testais  2 k / sav. (nuo vasario 7 d.). Mokiniai nebus testuojami kaupinių testais. 

 Taip pat nuo vasario 5 d.  nebetaikomas galimybių pasas.

LŠDPS informacija