LŠDPS pozicija dėl laikinojo NŠA vadovo A. Aldakausko

2024-03-22

alt

LŠDPS reiškia susirūpinimą, kad nuo kovo pradžios iš pareigų atsistatydinus NŠA direktorei R. Krasauskienei ir laikinuoju vadovu tapus A. Aldakauskui, padėtis dar labiau komplikavosi. Vasario 26 d. LRT portalui ministras G. Jakštas teigė: ,,Iki naujo vadovo/vadovės išrinkimo NŠA laikinai vadovaus patyręs ir organizuotas žmogus, kuris, mano įsitikimu, deramai organizuos tarpinių patikrinimų eigą. To jam ir linkiu“. Deja, paskutinių kelių savaičių įvykiai rodo, kad ministras G. Jakštas vėl suklydo vertindamas situaciją ir savo komandos narių kompetencijas. 

Kokybės vertinimo departamento direktoriaus pareigas NŠA ėjęs ir jau ne pirmą kartą laikinuoju direktoriumi paskiriamas A. Aldakauskas išgarsėjo dar 2018 m., kai buvo vienas iš etatinio darbo apmokėjimo sistemos pokyčių projektuotojų.  Tada konfliktas baigėsi ilgalaikiu streiku, o pati sistema iki šiol nėra deramai sutvarkyta, nors šešti metai kuriamos įvairios darbo grupės, kurios ją vis bando tobulinti ir pripažįsta, kad tai beveik neįmanoma dėl klaidingai sudėlioto pagrindo. Deja, nors klaidos viešai ir pripažįstamos, kaltininkai solidariai nutylimi.  Ir tai ne vieninteliai sunerimti verčiantys faktai.

Yra akivaizdu, kad vėl neįsiklausyta į švietimo bendruomenės įžvalgas. Tarpiniai atsiskaitymai atskleidė, jog sistema neparuošta naujiems išbandymams. Kol kas krizinės situacijos suvaldyti neina, nes problemos ne identifikuojamos ir sprendžiamos, o neigiamos ir maskuojamos. Darosi akivaizdu, kad laikinojo vadovo A. Aldakausko komunikacinė strategija pasižymi ypač nepagarbiu požiūriu tiek į  švietimo bendruomenę, tiek į tėvus ir visuomenės gebėjimą mąstyti kritiškai.  LRT Radijo ringe 03 15 jis viešai pareiškė, kad mokinių pasitikėjimas naująja sistema didžiulis, o  tai įrodyti bandė teigdamas, kad ,,po fizikos triukšmelio galėjo vienuoliktokai boikotuoti matematikos egzaminus, tai noriu pasakyti, kad <…> tiek B kurso, tiek A kurso <…> jis (aktyvumas) yra daugiau nei 90 procentų“. Tačiau nuo 2024 metų visi stojantieji tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas vietas turės būti išlaikę tris valstybinius egzaminus, iš kurių vienas – matematikos. Išimtys bus taikomos tik besirenkantiems menų studijas. O remiantis įsakymu Dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2023 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-1187) VBE 12 klasėje negalės laikyti tie kandidatai, kurie be pateisinamos priežasties nelaikė tarpinių patikrinimų. Vadinasi, matematikos boikotas iš esmės neįmanomas dėl dabar egzistuojančios įstatyminės bazės. O kitaip teigiantis NŠA laikinasis vadovas yra arba labai nekompetentingas, arba linkęs į cinišką manipuliavimą faktais. Ir tai ne pirmas atvejis, kai A. Aldakauskas tokiais principais grindžia savo sprendimus.

LŠDPS, išreikšdama savo poziciją dėl NŠA vadovų rinkimų, prieštarauja A. Aldakausko kandidatūrai tiek dėl jo indėlio į anksčiau netinkamai paruoštus pokyčius, tiek dėl galimų nekompetencijų, kurios lemia tai, kad krizinės situacijos sprendžiamos ne problemų ir rizikų valdymu, o komunikacinio manipuliavimo metodais.