Pirmoji Švenčionių susivienijimo pergalė

2014-03-13

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Švenčionių rajono susivienijimas dar neturi nė metų, todėl tikėtis sklandaus dialogo tiek su vietos valdžia, tiek su ugdymo įstaigų vadovybėmis turbūt dar anksti. Tačiau profsąjungininkams jau pavyko pasiekti, kad nevėluotų algos mokyklose dirbančiam techniniam personalui. Šie darbuotojai apmokami ne iš mokinio krepšelio, bet iš ugdymo aplinkai skiriamų lėšų. Atlyginimai nebuvo mokami arba vėlavo nuo pernai metų.

Gruodžio mėnesį susitikime su meru metu šis nepasigėdijo atrėžti, kad pinigų nėra ir nebus, o kreiptis ir skųstis profsąjunga esą galinti kam nori. Taip padaryti ir nusprendėm, jei reikalai nepajudės. Ir nepajudėjo.

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja Ona Kamaiškienė sakė duosianti mokyklų finansines ataskaitas tik po biudžeto patvirtinimo, nors dar gruodį geranoriškai siūlė kreiptis tiesiai į ją, jei profsąjungos norėtų sužinoti apie mokyklų finansus. Į sieną atsimušė mūsų ketinimai surengti trišalę (darbuotojų, mokyklų vadovų ir savivaldos atstovų) konferenciją kartu su specialistais iš Valstybinės darbo inspekcijos (VDI). Prašant rezervuoti kokią nors dieną renginiui savivaldybės salėje už ją atsakinga administracijos specialistė to nepadarė, ji visaip teisinosi, kad salė neva labai užimta, čia nuolat neplanuotai plūsta Seimo nariai ir pan.

Taigi supratome, kad teks pasinaudoti mero pasiūlymu skųstis. Kadangi techninio personalo – profsąjungos narių yra tik Adutiškio vidurinėje mokykloje, profsąjungos pirmininkas Edgaras Maslianikas, kuris jau seniai kėlė šią problemą, dėl to bendravo su LŠDPS teisininkais, kreipėsi į VDI. Ši sureagavo žaibiškai – mokykloje įvyko reaguojamasis dokumentų (įdarbinimo, sutarčių, mokėjimų) patikrinimas. Nustačius, kad techniniam personalui laiku nemokami atlyginimai ir neskaičiuojami delspinigiai, VDI turėjo teisę taikyti administracinio poveikio priemones įstaigos vadovui. Ji to nepadarė atsižvelgdama į faktą, kad lėšų neskyrė mokyklos steigėjas – Švenčionių rajono savivaldybė. Tačiau Valstybinė darbo inspekcija raštu kreipėsi į rajono merą Vytautą Vigelį nurodydama, kad šis skubiai imtųsi veiksmingų priemonių nutraukti Adutiškio bei kitų rajono mokyklų daromus darbuotojų darbo teisių pažeidimus.

Tiesa, buvome apkaltinti išdavyste, mat pasirodo reikėjo eiti į dialogą su mokyklos administracija. Paprašyti leidimo? Draugiškai pasitarti? Informuoti? Gal… Tik ar būtume sulaukę tokio rezultato – visame rajone sumokėti atlyginimai už gruodį visiems iš ugdymo aplinkai skirtų lėšų apmokamiems darbuotojams. Maža to, atlyginimai išmokėti ir kitiems „biudžetininkams“, kuriems jie vėlavo. Sakot, ne profsąjungos nuopelnas? Vargu. Savivaldybės tarybos posėdyje balsuojant dėl trumpalaikės paskolos ėmimo Finansų skyriaus vedėja Liusė Januš aiškiai pasakė, kad pinigai reikalingi darbo užmokesčiui ir ĮTAMPAI RAJONE MAŽINTI.

Reikia pažymėti, kad Adutiškio vidurinės mokyklos vadovybė šioje situacijoje elgėsi neadekvačiai – jei vienas šaukia, grasina ar terorizuoja psichologiškai (ir el. paštu), kitas – verkia, graudina ir pan. Cirkas, nedarantis garbės niekam. Galvojom, praeis. Pasiūlėme pradėti derybas dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo. Ne, netinka. Techninis personalas įbaugintas tiek, kad ėmė rašyti prašymus išeiti iš profsąjungos. Dar ilgai vyko (tebevyksta?) intensyvus „gąsdink, skaldyk ir valdyk“. Konsultavomės su profsąjungos teisininkais dėl tolesnių mūsų veiksmų, jei tai nesiliautų. Liūdniausia (nors ir nestebina, nes žinome iš kitų rajonų pavyzdžių), kad dalis kolektyvo narių aptarinėja ne problemą, o vadovų ambicijas, ne Darbo kodekso pažeidimus, už kuriuos VISADA atsakingas darbdavys, o ieško mistinių suokalbių.

Tačiau pačioje organizacijoje intrigų nėra. Likę ir naujai atėję profsąjungos nariai žino, kad negalima pažeidinėti mūsų įstatuose nurodyto solidarumo principo, negalima pamiršti, kurią pusę gina profesinė sąjunga. Darbdaviai žymiai stipresni už mus, tad ginkim silpnesnį.

Kviečiu kitų mokyklų organizacijas kelti į viešumą Darbo kodekso pažeidimo atvejus. Nieko nelaukiant. Gera proga.

LŠDPS Švenčionių rajono susivienijimo pirmininkė Snieguolė Veličkienė