KŠDPS pirmininkų tarybos posėdyje aptarta profsąjungos veikla ir pasidžiaugta gausesne naryste

2024-04-26

Su kokiais iššūkiais ir galimybėmis susiduria šiandien pedagogai? Kokiomis mintimis
gyvena mokytojai po įvykusio streiko? Atnaujintos programos, tarpiniai patikrinimai, dalyvavimas
vykdyme, metodinės medžiagos ir vadovėlių trūkumas, nauja darbo apmokėjimo sistema, darbo
krūvio padidėjimas… ar jaučiamės saugūs?

Į šiuos ir kitus klausimus bandė atsakyti Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje susirinkę
Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirminių organizacijų pirmininkai.
Posėdžio pradžioje KŠDPS pirmininkas Vytautas Silvanavičius informavo apie 2024m. kovo mėn.
vykusį LŠDPS pirmininkų tarybos susirinkimą, kuriame buvo aptarta vykusio mokytojų streiko
veiksmai, vykstančios derybos ir su LR seimo opozicija dėl pedagogų etatinio darbo apmokėjimo ir
kitų streiko metu pateiktų reikalavimų siekiant pasirašyti susitarimą, kurio nuostatos (sėkmingai
susiklosčius rinkimams )galėtų būti perkeltos į šakos kolektyvinę sutartį, priminė, kad streikas nėra
nutrauktas, tik šiuo metu sustabdyti aktyvūs streiko veiksmai. Buvome supažindinti su LŠDPS
pirmininko pavaduotojos E.Leiputės – Stundžienės parengtomis pateiktimis apie 0,6 proc. skyrimą
profesinėms sąjungoms už 2022m. Buvo pastebėta, kad paramą skyrusių buvo perpus mažiau nei
narių susivienijime. Buvo nutarta aktyviau raginti švietimo įstaigų darbuotojus ir jų šeimos narius
pervesti 0,6 proc. GPM Kaišiadorių susivienijimui. Skirdami paramą, turėsime galimybę panaudoti
surinktas lėšas profsąjunginės veiklos plėtrai, streikų fondo lėšų atkūrimui ir gausinimui, o streiko
metu – skirti darbuotojams kompensacijas dėl prarasto atlyginimo nedelsiant.

Posėdžio metu buvo aptarta KŠDPS pirminių organizacijų veikla, iškylančios problemos, artimiausi
darbai. O jų išties daug. Tai ir kanceliarinėms priemonėms skyrimo tvarkos kiekvienoje švietimo
įstaigoje klausimas, naujos darbo apmokėjimo sistemos ir etato sandaros principų suderinimas su
įstaigos vadovu klausimas, kolektyvinių sutarčių pasirašymas švietimo įstaigose. Pasidžiaugta
išspręstomis problemomis Vilniaus komunalininkų paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriuje-
pašalintos mobingo apraiškos šioje įstaigoje.

Posėdyje taip pat aptarta pirminių profesinių organizacijų narystės plėtra. Pasidžiaugta
gausesne naryste. Pirmininkas pateikė informaciją apie KŠDPS narių skaičiaus kaitą nuo
2022m.pradžios iki 2023 m. pabaigos. Šiuo laikotarpiu įsikūrė 3 naujos profesinės organizacijos, o
profesinės sąjungos narių šiuo laikotarpiu padidėjo nuo 220 iki 339. Didžiausias narių gausėjimas
buvo 2023m. rudenį, prasidėjus LŠDPS organizuotam streikui. Ženkliausias narystė didėjimas buvo
Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos (narystė padidėjo 3 kartus) ir Žaslių pagrindinės
mokyklos(narystė padidėjo 2 kartus). Taip pat nemažai naujų narių papildė Kruonio pagrindinės
mokyklos, Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos, Žiežmarių gimnazijos profesines organizacijas.
2024m. pradžioje KŠDPS sudėtyje yra 339 nariai.

 

 KŠDPS tarybos posėdis

Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė Janina Kuliešienė