LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimo veikla

2024-04-07

Balandžio 5 d.  vyko nuotolinis LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimo pavienių narių
susirinkimas.

Pirmininkė Laima Juknienė pristatė Klaipėdos miesto susivienijimo veiklą,
organizacijų skaičių bei narių skaičių. Priminė profsąjungos nario teises ir pareigas.

Taip pat buvo pristatytos kolektyvinės sutartys ir aptarta šių sutarčių taikymas 2024 metais. Informavo
apie planuojamą balandžio 12 d. seminarą ,,Teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius ir
profesinių sąjungų veiklą“.

LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimas