LŠDPS tarybos posėdyje aptarta 2023 m. LŠDPS veikla ir dabartinė situacija švietimo sistemoje

2024-03-04

Penktadienį, kovo 1 d., vyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) tarybos posėdis.  

Posėdžio metu buvo pristatyta ir patvirtinta LŠDPS 2023 metų veiklos ataskaita. Aptardamas 2023 m. LŠDPS veiklą, LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pasidžiaugė, kad LŠDPS  narių skaičius gerokai padidėjo: per 2023 m. LŠDPS gretos išaugo 2155 nariais, įsikūrė  337 organizacijos (31 organizacija įsisteigė nuo 2023 spalio mėn., t. y. LŠDPS organizuoto visuotinio mokytojų  streiko laikotarpiu). Šiuo metu apie 18 proc. visų  Lietuvos pedagoginių darbuotojų priklauso LŠDPS.   

Pirmininkas akcentavo, kad LŠDPS sėkmingai įgyvendina 2022 m. rugpjūčio 22 d. LŠDPS VIII eiliniame ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime priimtą LŠDPS veiklos programą: didinti švietimo darbuotojų darbo užmokestį, gerinti mokytojų darbo sąlygas, vienyti švietimo darbuotojus, didinti profsąjungos įtaką, kelti profsąjungos žinomumą, motyvuoti ir telkti profsąjungos narius, kelti profsąjungos narių kompetenciją, užtikrinti informacijos sklaidą organizacijoje ir patikimumą, kita.

LŠDPS pirmininkas priminė, kad viena iš  LŠDPS veiklų 2023 m. – mokytojų visuotinis streikas (įspėjamajame streike dalyvavo apie 5000 narių , tikrajame streike-apie 3000 narių): reaguodama į nepakankamai sprendžiamas problemas LŠDPS rugpjūčio 22 d. po mokymuose vykusio susitikimo su ministru G. Jakštu ir viceministru R. Skaudžiumi nusprendė  rugsėjo 15 d. skelbti įspėjamąjį, o nuo rugsėjo 29  d. tikrąjį streiką, kurio aktyvioji fazė baigėsi gruodžio 5 d. po priimto 2024 metų valstybės biudžeto. (Daugiau apie streiką, pagrindinės LŠDPS organizuotos viešo protesto akcijas streiko metu, svarbiausius reikalavimus, lūkesčius ir pasiekimus čia )

Pirmininkas pasidžiaugė, kad visiems streikavusiems LŠDPS nariams streiko nuostoliai yra kompensuojami, bus nustatyta  tvarka dėl susivienijimų išlaidų kompensavimo vykstant į mitingus ateityje.

Posėdyje pateiktos  ir patvirtintos 2023 m. finansinės ataskaitos. Patvirtinta 2024 m. sąmata.

Aptarta dabartinė situacija švietimo sistemoje. Pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė – Stundžienė pateikė informaciją  dėl egzaminų vykdymo,  pirmininko pavaduotoja Jurgita Kiškienė pristatė situaciją dėl antrųjų užsienio kalbų mokymo, pirmininkas A. Navickas aptarė susitikimus  dėl susitarimo su parlamentinėmis partijomis.

Patvirtintos  LŠDPS veiklos 2024 m. Viena jų –  kasmetiniai mokymai rugpjūčio  mėnesį.

Aptarti kiti klausimai.

 

 

 

LŠDPS inf.