Pirmininkų tarybos posėdis. A. Navickas: „Valdžia nori mus padaryti prestižiniais iki 2025 metų, mes norime anksčiau“

2019-06-26

64571714 2304931482935063 6987062447924314112 n

Birželio 20 dieną organizuotas LŠDPS išplėstinis tarybos posėdis, kurio metu buvo išklausyta informacija dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties derybų turinio papildymo ir eigos, vyko diskusijos ir praktiniai užsimėmimai.

Posėdžio pradžioje Andrius Navickas pristatė naujai išrinktus Šiaulių, Alytaus, Raseinių susivienijimų pirmininkus, tradiciškai įteikė jiems kavos.

Prieš pradėdamas informuoti susirinkusius apie derybas su Švietimo ministerija dėl kolektyvinės sutarties, A. Navickas akcentavo pasikeitusią ministro bendravimo kultūrą, kuri tapo palankesne profsąjungos ir ministerijos dialogui, tačiau patį valdininkų bendravimą įvardijo nepakitusiu ir tolesnį siekį derėtis dėl streikų metu įteiktų reikalavimų apibrėžė vienu sakiniu: „Valdžia nori mus padaryti prestižiniais iki 2025 metų, bet mes norime anksčiau“.

Pirmininkas pristatė derybų eigą bei paaiškino, su kokiais sunkumais susiduriama, pasidžiaugė dėl profsąjungai talkinusių profesionalų ekonomisto R. Lazutkos, advokato N. Kasiliausko – argumentuotų ir ekonomiškai bei teisiškai pagrįstų įžvalgų.

Susitikimo metu neliko nepastebėta kitų mokytojų profesinių sąjungų skuba ir eilinis noras iš karto pritarti Vyriausybės strategijoje numatytiems švietimo sektoriaus asignavimų didinimams nieko papildomai neišsiderant. Buvo priminta, kad kėlusi reikalavimus ir streikavusi LŠDPS derasi nuosekliai ir atsakingai, atsižvelgdama į švietimo sektoriaus ateities perspektyvas.

Kalbant apie ikimokyklinių įstaigų pedagogus, pabrėžta, jog jau dabar yra realūs rezultatai ir numatomos tikrai teigiamos perspektyvos.

„Kol kas dėl mokinių skaičiaus klasėse ministerija bando atitolinti sprendimus ir vengia derybų šiuo mokytojams tikrai skausmingu klausimu“,– informavo A. Navickas.

Pirmininkas akcentavo, kad jei nebus aiškių sprendimų, teks ir toliau taikyti spaudimo priemones, nes tokia yra LŠDPS misija. „Rudenį jau turime turėti apklausų ir tyrimų rezultatais, tam labai reikalinga visų jūsų pagalba. Turime drąsią organizaciją, tokią turime ir išlaikyti,“ – savo kalbą baigė A. Navickas.

Pasibaigus pranešimui, pirmininkai aktyviai dalyvavo diskusijoje, kalbėjo apie galimybes priešintis kolektyviai, pasidalijo patirtimi, kaip fiksuoti mokytojų krūvių „perdirbimo“ faktus.

Po pertraukos organizacijų konsultantas Vytautas Gaidamavičius pristatė strategiją, kaip organizaciją padaryti stipria, vyko praktiniai užsiėmimai grupėse, buvo dirbama su dalomąja medžiaga.

64648182 348440519206127 3939883035171749888 n

LŠDPS informacija