Penktasis derybų posėdis

2015-09-10

Rugsėjo 8 d. įvyko penktasis derybų su Švietimo ir mokslo ministerija dėl šakos kolektyvinės sutarties posėdis. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai šiame posėdyje atstovavo pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius, stebėtojo teisėmis dalyvavo pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.

Šiame posėdyje pagaliau buvo pradėta svarstyti pagrindinė šakinės sutarties dalis „Švietimo sistemos finansavimas, darbuotojų veiklos organizavimas“ . Jame pakoreguotas kitų profsąjungų siūlytas švietimo bendruomenei nenaudingas punktas dėl mokytojų skaičiaus optimizavimo (kitaip sakant, – mokytojų skaičius mažinimo). Pritarta pateiktam LŠDPS patikslinimui ir priimta aiškesnė (nedviprasmiška) punkto redakcija: „sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų pensinio amžiaus pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti“.

Šis punktas sudarytų prielaidas gauti papildomą finansavimą išeitinėms išmokoms pensininkams, nusprendusiems nutraukti darbo sutartis šalių susitarimu. Beje, jau šiais metais šiam tikslui vyriausybė buvo skyrusi apie 6 mln.litų, kurių, kaip vėliau paaiškėjo, buvo ženkliai mažiau nei reikėjo.

Šiame posėdyje buvo pasiektas susitarimas ir kitu mokytojams svarbiu klausimu – galimybės mokytojams palankiomis sąlygomis anksčiau išeiti į pensiją (vienas iš reikalavimų, keltų 2014 m. mokytojų streike). Sutarta inicijuoti teisės aktų parengimą, kurie leistų 30 metų ir daugiau pedagoginio darbo stažą turintiems mokytojams, kuriems iki pensijos liko ne daugiau kaip 5 metai, nutraukti darbo sutartį gaunant kompensacijas iki kol sulauks pensinio amžiaus.

Kitas derybinis posėdis numatytas rugsėjo 24 d., 10.30 val. Pagal pakeistą reglamentą posėdžiai galės vykti dvigubai ilgiau. Lieka tikėtis, kad darbas paspartės.

Derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties prasidėjo birželio 23 d., ministerijai ir profesinėms sąjungoms atstovauja po aštuonis asmenis. Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministeriją vesti derybas su profesinės sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo įgaliojo balandžio 8 d. nutarimu.