Pasitarimas dėl etatinio darbo apmokėjimo (medžiaga)

2017-02-02

alt

Vasario 2 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko pasitarimas dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio. Ministerijos atstovai pristatė pasiūlymų suvestinę, diskutuota dėl nekontaktinių valandų struktūros ir pradėtas modeliuoti pats apmokėjimo modelis.

Nuspręsta, jog dėl pagalbos mokiniui specialistų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo apmokėjimo ypatumų bus diskutuojama vėlesniu etapu.

Šiam posėdžiui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pateikė šiuos pasiūlymus: pamokų skaičius etate  jauniems ir patyrusiems mokytojams neturėtų skirtis, atlyginimas turi priklausyti nuo kvalifikacinės kategorijos ir stažo, o mokytojų skatinimas už gerus darbo rezultatus turėtų būti skiriamas kaip priedas.

LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė atkreipė dėmesį, jog šalyje sparčiai daugėja specialiųjų poreikių vaikų, ir pasiūlė mokytojams, dirbantiems su minėtais vaikais, reikia didinti koeficientą arba daugiau valandų skirti pasiruošti pamokoms.

Pasitarime pristatyta medžiaga: modelio projektas, mokytojo pareigos.

LŠDPS laukia pasiūlymų iki vasario 6 d., 12 val.

LŠDPS inf.