Padaliniai

2015-09-04

steikas1
 
LŠDPS struktūroje veikia padaliniai, kuriuose profesinės sąjungos nariai atstovauja narius pagal interesų grupes.
Šiuo metu veikia šios padalinių struktūros:
  1. Pagalbos mokiniui specialistų centras (PMSC)
  2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centras (IUĮDC)
  3. Muzikos, meno ir dailės mokyklų mokytojų centras (MMDMMC)