Nors „oficialiai“ krizė baigėsi, sostinės darželiuose ji tęsiasi

2011-05-13

Peciukonine1a

Prasidėjus sunkmečiui, taupymo našta visu svoriu užgulė silpnųjų pečius. Švietimo srityje šią naštą bene labiausia pajuto ikimokyklinių įstaigų darbuotojai. Jaučia ir toliau, nepaisant iš Vyriausybės sklindančių pranešimų apie  krizės pabaigą. Visi ikimokyklinio ugdymo sistemos finansiniai sunkumai ir toliau guli ant žemiausios švietimo grandies – darbuotojų ir jų darbdavių pečių. Vilniuje dirbančių auklėtojų atlyginimų koeficientai buvo sumažinti iki mažiausių, beje, direktorių taip pat, ir šiais metais atstatyti buvo tik keliuose darželiuose. Ilgai lauktas koeficientų atstatymas palengvėjimo nesukėlė, net priešingai – sostinės darželiuose nuvilnijo nepasitenkinimo ir prieštaravimų banga. Vilniaus savivaldybė, užuot sprendusi ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos deramo finansavimo klausimą, numetė finansavimo sprendimų naštą direktoriams, kurie apie atlyginimų savo darbuotojams kėlimą gali tik svajoti.

Problemų vežimas stovi

Esant nepakankamam finansavimui kenčia pedagogų kvalifikacijos kėlimas. Pedagogams nėra sudarytos palankios sąlygos kelti kvalifikaciją, siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, nes tam nepakanka lėšų. Dar nežinome kaip šiais metais, bet pernai savivaldybės skiriamos lėšos kvalifikacijai kelti buvo graudžiai juokingos. Pvz., mūsų įstaigai 20 pedagogų metams buvos skirta 100 Lt.

Popierizmo nemažėja, netgi daugėja. Įstaigos nėra pakankamai kompiuterizuotos, kad būtų galima normaliai dirbti. Tuo pačiu padidėjo įstaigoms finansinė našta, nes tenka patiems spausdinti įvairius raštus, žiniaraščius, mokėjimo kvitus ir pan. Tam lėšų steigėjai skiria, bet sumos vėl absoliučiai neatitinka realybės.

Techninio personalo darbuotojų padėtis apgailėtina. Ikimokyklinių įstaigų techninis personalo darbas specifinis, pvz., auklėtojų padėjėjos, dirba tiesiogiai įsitraukdamas į ugdymo procesą, o darbo užmokestis – minimumas. Be to dažnai auklėtojų padėjėjos, o kartais ir kiti techninio personalo darbuotojai priversti dirbti pedagoginį darbą, imtis atsakomybės neturėdami tam tinkamo pasirengimo.

Opi problema su vaikų skaičiumi grupėse. Skaičius dažniausiai viršija leistiną, vaikų būna virš 20, lopšelyje virš 15, ypač lopšelyje, nes dabar yra didžiausias poreikis lankyti ugdymo įstaigą būtent šio amžiaus vaikams. Šiais laikais vaikai ir taip labai judrūs ir aktyvūs, o kai jų dar ir daug, tiesiog darosi nebeįmanoma kokybiškai dirbti. Atsakomybė milžiniška. Reikalavimai dideli. Nepatenkinti nei tėvai, nei pedagogai. Vaikų ugdymas verčiamas  vaikų priežiūra.

Konfliktai tarp darbuotojų ir vadovų – kasdienybė

Problemų rate prastas mikroklimatas, stresas ir nuolatinė įtampa darbe. Kyla konfliktai su ugdytinių tėvais, darbe tvyro baimė netekti darbo, nežinia dėl ateities.  Darbdaviai verčiami taupyti darbuotojų atlyginimo fondo sąskaita, neišvengiamai susipriešina su kolektyvu, atsiduria tarp dviejų ugnių. Iš vienos pusės jie privalo tilpti į pateiktas ir savivaldybės patvirtintas sąmatas, kurios jau metų pradžioje būna minusinės, vykdyti švietimo ir kitokią politiką, strategiją nuleistas iš viršaus, iš kitos pusės susiduria su darbuotojų pasipriešinimu dėl neteisėtų veiksmų jų atžvilgiu. Visiems yra žinoma, kad skiriamas finansavimas neatitinka ne tik normatyvų, bet net ir minimalios realybės (kiekvieno sostinės darželio minusas maždaug 10-30 tūkst. per metus) Darbo užmokesčio fondas, etatai skiriami nežinia pagal kokius kriterijus. O juk pavyzdinius etatų normatyvus ikimokyklinėms įstaigoms patvirtinusi pati savivaldybė.

Dalyvausime bendrų sprendimų paieškoje

Ikimokyklinio ugdymo sistemos administravimas be tinkamo finansavimo tęstis nebegali. Vilniaus mieste vykusioje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų ir vadovų konferencijoje buvo priimta rezoliucija dėl padėties sostinėje. Pasirašytas ikimokyklinių įstaigų darbuotojų  profsąjungų  ir vadovų susitarimas. Reikalausime tinkamų sprendimų, kurių paieškoje norėsime dalyvauti ir patys. Manome, kad savivaldybė turi prisiimti pagaliau atsakomybę už tokią situaciją ir pradėti spręsti problemas, o ne palikti tai daryti  tik darželių vadovams ir darbuotojams.

LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro pirmininkė

Irena Peciukonienė