Naujos darbo grupės ŠMSM veikla. Pirmasis susitikimas

2021-04-15

Balandžio 15 d. pradėjo veiklą komanda, tobulinanti švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių   darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką. Iš viso ministrės J. Šiugždinienės įsakymu patvirtinta  17 narių grupė. Proceso metu prireikus bus galima  pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus. Iki 2022 m. kovo 1 d. planuojama parengti pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimą, tobulinimo.

 LŠDPS atstovauja Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Bručkienė. Susitikimo pradžioje E. Radėnienė, ŠMSM Ekonomikos departamento direktorė, pristatė, kokiais dokumentais vadovaujantis bus inicijuojami pokyčiai, kokios numatytos kryptis ir lūkesčiai. V. Karvelis, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojas, kėlė klausimus apie įtraukųjį ugdymą ir pasiruošimą tiems sudėtingiems procesams. D. Gurevičienė, Kazlų Rūdos Pr. Dovydaičio pagrindinės mokyklos mokytoja, atstovaujanti Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“, išsakė abejonių, ar reikia mokytojų kvalifikacinių kategorijų, ir iškėlė idėją, kad jos neturėtų būti susijusios su darbo už kontaktinį mokymą apmokėjimo tvarka, o remiantis kvalifikacinėmis kategorijomis būtų mokama tik už papildomą veiklą. Dėl šitų klausimų kilo nemažai diskusijų. A. Aldakauskas, ŠMSM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius, pasiūlė darbo grupei visų pirma savo veiklą sieti su naujai kuriamu mokytojų karjeros modeliu. Tam pritarė R. Radėnienė ir  R. Skaudžius, švietimo, mokslo ir sporto viceministras. Buvo pasiūlyta E. Milešinui, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkui, kito susitikimo metu pristatyti jau anksčiau jo brandintas idėjas dėl mokytojų karjeros modelio siejimo su darbo apmokėjimo tvarka. L. Bručkienė paprašė darbo grupei pristatyti ministerijoje jau esančius dokumentus, susijusius su  naujai kuriamu mokytojų karjeros modeliu. Susitarta susitikti ir diskusijas pratęsti po dviejų savaičių.