Naujienos iš LŠDPS Pagėgių susivienijimo

2013-02-18

Vasario 15 d. įvyko Pagėgių savivaldybės LŠDPS Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos profesinės organizacijos visuotinis susirinkimas. Susirinkimo dalyviai aptarė esamą padėtį LŠDPS.

Situacija įvertinta kaip sudėtinga, bet suteikianti didesnių galimybių siekti profesinių sąjungų veiksmų koordinavimo. Kritiškai įvertinti bet kokie veiksmai ir nutarimai, skaldantys LŠDPS organizaciją.

Susirinkimo dalyviai nepritarė LŠDPS skaldymui ir išreiškė bendrą nuomonę, kad reikia vienyti jėgas bendrai profsąjunginei veiklai. Kritiškai įvertinta LŠDPS Pagėgių susivienijimo veikla. Aptartos susivienijimo perspektyvos.

Susirinkimo dalyviai vienbalsiai nutarė:
1. Laikytis LŠDPS įstatų, LŠDPS suvažiavimo ir LŠDPS valdymo organų nutarimų;
2. Pakviesti LŠDPS pirmininką Andrių Navicką aptarti esamą situaciją ir jos perspektyvas LŠDPS, LŠDPS Pagėgių susivienijime;
3. Bendradarbiauti su kitomis švietimo profesinėmis organizacijomis. 

Pagėgių savivaldybės LŠDPS Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos profesinės organizacijos komiteto pirmininkas Žydrūnas Mickeliūnas