Mokytojai vėl pamirštami

2022-10-05

Nuo kitų metų sausio 1 d. planuojamas pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, tačiau mokytojai ir vėl yra pamirštami.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) nepritaria LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 6, 10 ir 11 straipsnių bei 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektui (toliau – Įstatymo projektas), kadangi jame siūlomi pakeitimai yra nesubalansuoti, neatspindi ekonominių realijų ir neprisideda prie LR Vyriausybės prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

Įstatymo projektu numatomas mokytojų darbo užmokesčio didinimas 9 procentais (kartu su baziniu BD padidinimu iki 186 eurų nuo 2023-01-01 – 12 proc.). Tai iš esmės nesiekia net vidutinio darbo užmokesčio augimo tempo ir gerokai atsilieka nuo infliacijos augimo tempo.

Šiuo teisės dokumentu nėra siekiama Vyriausybės programoje, Politinių partijų susitarime dėl švietimo politikos bei Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėse sutartyse numatytų tikslų, kad iki 2024 metų mokytojo vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Įstatymo projekte numatomi skirtingi pedagoginių darbuotojų koeficientų procentai darbo užmokesčio pakėlimui: švietimo įstaigų vadovams pastoviosios dalies koeficientas didinamas 18 procentų, tuo tarpu  mokytojams  jis didinamas  9 procentais, o tam tikriems pedagoginiams darbuotojams  (logopedams, specialiesiems pedagogams) dėl didinamos darbo laiko normos realus darbo užmokestis didėtų tik apie 2 procentus.

,,Manome, kad mokytojai yra ne mažiau svarbūs nei švietimo įstaigų vadovai, ir atlyginimai  mokytojams bei kitiems pedagoginiams  darbuotojams turi kilti tiek pat. Tik toks darbo  užmokesčio didinimas atitiktų dabartinę ekonominę situaciją, infliacijos augimą bei būtų realiai vykdomi Vyriausybės įsipareigojimai”, – sako LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

LŠDPS informacija