Mokytojų bendruomenėje saugumo vis mažėja

2018-03-16

alt

Kovo 15 d. Alytaus „Volungės“ pagrindinėje mokykloje Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė vedė mokymus, kuriuose supažindino susirinkusiuosius su Darbo kodekso naujovėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokytojų profesinę veiklą. Su pedagogais susitikti atvyko ir LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

Švietimo bendruomenę ypač domino nuo rugsėjo 1 d. keičiama mokytojų darbo apmokėjimo tvarka. Pasak A. Navicko, LŠDPS atidžiai stebi etatinio darbo apmokėjimo įvedimo aktualijas, ir nors teisės aktų projektų dar nėra pateikta, Seimo pavasario sesijos darbotvarkėje yra numatyta priimti naują tvarką reglamentuojančius įstatymus.

„Deja, matome, kad naujoji tvarka esminių pokyčių švietime neatneš. Maža to, greičiausiai atsiras naujų problemų, papildomų įtampų“, – kalbėjo LŠDPS pirmininkas. E. Leiputė-Stundžienė pakomentavo tam tikrus naujojo modelio niuansus, kurie jau yra žinomi. Bene didžiausią nerimą kelia valandų etate skaičiavimas metams, o ne savaitei. Taip atsiranda daugybė manipuliavimo galimybių, dėl ko, tikėtina, mokytojų atlyginimai gali net sumažėti. Kita svarbi baimių kelianti detalė – etatinio apmokėjimo sistemos ryšys su kvalifikacinėmis kategorijomis (lygiais), kas dar labiau sumažina mokytojų ir taip trapų saugumo jausmą.

Anot LŠDPS vadovų, organizacijos suvažiavime patvirtinti reikalavimai nėra pamiršti, ir toliau bus siekiama jų įgyvendinimo, žinoma, gavus mokytojų bendruomenės pritarimą galimiems veiksmams. Susirinkusieji neslėpė nusivylimo esama situacija, ne vienas užsiminė svarstąs baigti mokytojo karjerą ir ieškoti laimės kitose srityse ar net šalyse.

Primename, jog lapkričio mėnesį eiliniame LŠDPS suvažiavime nuspręsta nepasirašyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties ir suformuluoti reikalavimai: kelti visų bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, profesinio mokymo ir neformalaus ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir nepedagoginių specialistų algas; sumažinti vaikų skaičių darželių grupėse ir mokyklų klasėse.

Taip pat reikalaujama, kad šakos kolektyvinėje sutartyje būtų numatyti aiškūs ir konkretūs naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio principai, kurių pagrindiniai: etatą sudaro 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų; etatas gali būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus proporciją; valandos etatui skaičiuojamos ne metams, o savaitei.

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate reikalaujama ne mažiau kaip šešių nekontaktinių valandų, o įsipareigojimai ir toliau kelti algas turi būti įtvirtinti konkrečiais skaičiais ir terminais.

LŠDPS inf.