ŠMM ragina išmokėti atlyginimus streikavusiems Zarasų mokytojams

2012-10-23

smm2a

Šiandien, spalio 22 d. Zarasų rajono susivienijimo pirmininkas Andrius Navickas  gavo Švietimo ir mokslo viceministro V. Bacio pasirašytą raštą, kurį adresuoja vienai iš streikavusių mokyklų direktorių, vengiančių išmokėti savo streikavusiems darbuotojams atlyginimus, kad   Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos LR Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, 19 punkto nuostatos  leidžia MK lėšas naudoti streikavusių mokytojų atlyginimams mokėti, jei ugdymo planas bus vykdomas.

Visi mokyklų direktoriai, padavę savo kolektyvus į teismą dėl streiko teisėtumo išaiškinimo, jau turi Zarasų savivaldybės mero A. Abramavičiaus ir profsąjungos pirmininko parašais patvirtintą 2012 m. rugsėjo 26 d. susitarimą, kuriame meras sutinka išmokėti darbuotojams 50 proc. atlyginimo. Esant rajono mero pasirašytam sutikimui, ŠMM viceministro patvirtinimui dėl MK lėšų panaudojimo atlyginimų mokėjimui, belieka tik mokyklų direktoriams įvykdyti ministerijos ir steigėjo valią.

Andrius Navickas, siekdamas išnaudoti visus įmanomus taikaus bendruomeniško susitarimo būdus, kreipėsi į mokyklų direktorius prašydamas sudaryti Taikos sutartį ir nesiaiškinti procedūrinių trūkumų teisme, neskriausti mokyklų darbuotojų, pasekti profsąjungos pavyzdžiu, ir vykdyti susitarimus, vienyti kolektyvus  ramiam ir darniam darbui.

Zarasų rajono susivienijimo informacija

LSDPS_logas-tikras