ŠMM darbo grupės posėdis

2012-03-05

Zavinta

2012-03- 01   ŠMM vyko pirmasis darbo grupės dėl tėvų, mokinių ir mokytojų teisių ir pareigų santykio suderinimo posėdis.  Posėdyje dalyvavo švietimo darbuotojų profesinių sąjungų, mokinių atstovaujamųjų organizacijų, Tėvų forumo, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Pilietinių iniciatyvų centro atstovai, mokyklų vadovai. LŠDPS atstovė darbo grupėje – LŠDPS VK teisininkė Žavinta Jurevičiūtė.

Įvairioms interesų grupėms atstovaujantys posėdžio dalyviai išsakė savo pageidavimus ir siūlymus šios darbo grupės tikslams suformuluoti ir pasiekti. Buvo kalbama apie mokytojų ir mokinių santykius, drausmės užtikrinimo problemas, neefektyvias mokymosi sutartis, neužtikrinamą daugybės teisės aktų įgyvendinimą. Mokinių ir tėvų atstovai daugiau akcentavo horizontalių mokinių, mokytojų ir tėvų santykių poreikį. Buvo girdėti ir prašymų dirbti su gabių mokinių teisių užtikrinimu, taip pat specialiųjų poreikių vaikų nepaisančių tėvų įstatyminiu įpareigojimu.

 

Buvo prieita prie išvados, kad siūlymai yra labai skirtingi ir tuo pačiu nėra konkretūs. Todėl ŠMM įsipareigojo kitam posėdžiui sugrupuoti iškeltas problemas, kreiptis į Ugdymo plėtotės centrą dėl ugdymo programų peržvelgimo nagrinėtuoju aspektu bei ieškoti ir sisteminti aktualią šiuo klausimu kitų šalių patirtį. Posėdžio dalyviai buvo paprašyti suformuluoti konkretesnius siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

LSDPS_logas-tikras