Ministerija vadovaujasi dar negaliojančiais teisės aktais?

2013-11-29

LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras jau ne pirmi metai Švietimo ir mokslo ministerijoje kelia klausimą dėl mokinio krepšelio skaičiavimo metodikos: kodėl mokykloms suvedus mokinių sutrikimus į elektroninę mokinių duomenų bazę, 35 proc. priedas neskaičiuojamas už mokinius, turinčius fonologinių kalbos sutrikimų? Prieš maždaug metus gautame viceministro Vaido Bacio pasirašytame atsakyme teigiama, kad neva mokykla pati gali spręsti, kiek lėšų kam skirti.

Panašų raštą LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras nusiuntė ir šiemet, tačiau dabartinės viceministrės 2013 m. lapkričio 18 d. Editos Tamošiūnaitės pasirašytas atsakymas, centro pirmininkės Rimos Juškienės teigimu,  švelniai pasakius, – nustebino. Rašte vadovaujamasi Vyriausybės nutarimu, kuris priimtas rugpjūčio mėnesį, tačiau įsigalios … tik nuo kitų metų pradžios.

Į ŠMM LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras nusiuntė tokį klausimą:

„Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, galiojančioje nuo 2012-09-01, 1 priedo lentelės 14 punkte nustatyta, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, integruotų bendrojo ugdymo klasėse, bendrosios paskirties ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėse bei ugdomų specialiosiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, specialiosiose ikimokyklinio ugdymo grupėse, sutartiniai koeficientai didinami  35 proc., išskyrus  mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų –  t.y. kalbėjimo, fonetinių, sklandaus kalbėjimo bei balso sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus kodai, patvirtinti švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-395 – 2310, 2311, 2312, 2313)

Į patvirtintą išimčių, kuomet mokinio krepšelis nėra didinamas, sąrašą neįeina mokiniai, turintys kalbos – fonologinių sutrikimų (kodas – 2321). Todėl jiems, pagal MK lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką,  koeficientai turėtų būti didinami.

Tačiau mokykloms suvedus mokinių sutrikimus į mokinių elektroninę duomenų bazę, 35 proc. priedas už mokinius, turinčius fonologinių kalbos sutrikimų neskaičiuojamas arba sistema atmeta duomenis.

Mokiniai, turintys fonologinių kalbos sutrikimų yra specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Jiems reikalinga švietimo pagalba (logopedo) ir jiems ši pagalba mokyklose teikiama. MK lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje numatyta šių mokinių sutartinius koeficientus didinti 35 proc., todėl jie ir turėtų  gauti priedą, o mokyklos iš šių lėšų galėtų išlaikyti logopedų etatus.

Prašome paaiškinti, kokiomis teisės aktų nuostatomis vadovaujantis, šiuo metu Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir patvirtinimo metodikoje numatytas koeficientų didinimas mokinių elektroninėje duomenų sistemoje yra ribojamas ir kodėl šios, teisės aktų numatytos, lėšos nėra skiriamos“.

Lapkričio 18 d. iš ŠMM atėjo atsakymas, kuriame teigiama:

„Paaiškiname, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 790 pakeitė Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo metodiką (toliau- Metodiką). Metodikos 1 priedo „Sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientų sąrašas“ 16 punkte nustatyta, kad mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kuriems nustatyti fonologiniai kalbos sutrikimai (sutrikimo kodas 2321), mokinio krepšelis 35 procentais nedidinamas.“

Rašte minimas dokumentas, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. (žr. 1 priedo 16 punktą, kuriame jau yra įtrauktas fonologinių kalbos sutrikimų kodas (2321), prie kitų, negaunančiųjų priedo).

Tuo tarpu šiuo metu galioja ši redakcija, kuriuose fonologiniai kalbos sutrikimai (kodas 2321) nenumatyti kaip išimtis. Taigi, už juos numatytas 35 proc. priedas (žr. 1 priedo 14 punktą).

„Ar ŠMM specialistai kažko nežino, ar tiesiog mus laiko kvailiais?“ – retoriškai klausia R. Juškienė ir rengia naują paklausimą ministerijai: vis dėlto, kodėl mokyklos negavo joms priklausančių pinigų?

—-

V. Bacio atsakymas Pagalbos mokiniui specialistų centrui: I dalis, II dalis.