MEDUS darbo grupė išėjo atostogų

2017-06-25

Birželio 22 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje eilinį kartą susirinko darbo grupės, kuriančios mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemą (MEDUS), nariai. Planuota, kad šis posėdis galėtų būti paskutinis, tačiau vis dar liko nesutartų klausimų. Nuspręsta, jog veiklą darbo grupė atnaujins rugsėjo mėnesį.

Tada bus svarstomas ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pasiūlymas peržiūrėti nekontaktinių valandų, susijusių su kontaktinėmis, skaičių etate. Šiuo metu siūlomas toks modelis, kai šių valandų nepakanka būtiniems darbams atlikti (pasiruošimas pamokoms, darbų tikrinimas ir pan.).

Posėdyje taip pat diskutuota dėl kriterijų, apibrėžiančių mokytojo veiklos sudėtingumą, už ką būtų didinamas pareiginės algos koeficientas. Tai liestų mokytojus, dirbančius tautinių mažumų mokyklose ir mokantiems dalykų lietuvių kalba; ugdantiems ne mažiau kaip 2 mokinius klasėje, kuriems nustatyti vidutiniai, dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai; tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigų mokyklų mokytojams ir mokytojams, ugdantiems mokinius, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė.

Daug diskutuota, kaip išspręsti problemą, susijusią su regioniškumu, ir situacijas, kai mokytojai dirba su didesnėmis klasėmis, nei nustatyta teisės aktuose. Iškelta problema, jog auga mokytojų padėjėjų paklausa. Prie šių klausimų taip pat bus grįžtama susitikus po atostogų.

Preliminariai sutarta kitą darbo grupės posėdį rengti rugsėjo 14 d.

LŠDPS inf.