LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo posėdyje – metinė veiklos ataskaita ir diskusijos aktualiais švietimo klausimais

2021-02-11

Sausio pabaigoje nuotoliniu būdu vykusiame Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos  (LŠDPS) Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkų tarybos posėdyje LŠDPS Vilniaus miesto pirmininkė Jurgita Kiškienė pristatė savo metinę  veiklos ataskaitą ir aptarė aktualius švietimo klausimus.

J. Kiškienė pristatė nuo 2020 m. lapkričio 14 d., kai  LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu ji buvo išrinkta LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo pirmininke, nuveiktus darbus.

Per minėtą laikotarpį vyko daugybė LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo susitikimų gyvai ir nuotoliniu būdu su Vilniaus miesto įstaigų  profesinės sąjungos nariais, įkurtose LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo Messenger grupėse profsąjungos nariai aktyviai dalyvavo aptarimuose ir diskusijose aktualiais švietimo klausimais. Įkurtas Vilniaus miesto susivienijimo Facebook puslapis.

 Vilniaus miesto susivienijimas kartu su kitais LŠDPS nariais palaikė Vilniaus universiteto protesto akciją.

Bendradarbiauta su Vilniaus miesto savivaldybe elektroniniais laiškais, telefonu ir gyvai: vyko susitikimas  dėl ikimokyklinio ugdymo problemų, susitikime su vicemeru V. Mitalu pristatytos  įžvalgos apie švietimą ir jo gerinimo perspektyvas, telefonu su mero pavaduotoju V. Benkunsku aptartas ikimokyklinių įstaigų darbas esant Covid-19 situacijai, taip pat rašytas kreipimasis į Savivaldybę, kuriame  kreiptasi dėl prisijungimų prie mokytojų nuotolinių pamokų suteikimo ir pamokų stebėjimo.

J. Kiškienė organizavo LŠDPS Vilniaus m. susivienijimo pirmininkų tarybos posėdžius, komiteto, pirmininkų ir ikimokyklinių įstaigų susirinkimus, vykimą į LŠDPS  kasmetinius mokymus, seminarus, kitus susitikimus. Pirmininkė dalyvavo LŠDPS prezidiumo ir pirmininkų tarybos posėdžiuose, Lietuvos mokytojų suvažiavime, kasmetiniuose LŠDPS mokymuose, ŠMSM darbo grupės  veikloje dėl etatinio  mokytojo darbo apmokėjimo, derybose su ŠMSM dėl šakinės kolektyvinės sutarties, LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiuose, Viešojo sektoriaus strategijos profesinių sąjungų susirinkimuose, sėmėsi patirties tarptautinėje konferencijoje Suomijoje, nuolat bendradarbiavo su  LŠDPS pirmininku ir prezidiumo nariais, konsultavosi su  profesinės sąjungos teisininke ir advokatu.  

J. Kiškienė dalyvavo televizijos ir radijo laidose bei davė daugybę interviu žiniasklaidai aktualiais švietimo klausimais.

                                                            Vilniaus m. susivienijimo pirmininkė J.Kiškienė

Posėdžio metu taip pat  buvo apibendrinti LŠDPS visuotinio susirinkimo metu iškelti klausimai: dėl nacionalinės sutarties, darbo apmokėjimo, švietimo pagalbos, pedagogų skiepijimo. Posėdžio dalyviai supažindinti su  naujausia LRS Švietimo ir komiteto posėdžio informacija (dėl skaitmeninio ugdymo turinio ir nuotolinio ugdymo iššūkių bei  pradinio ugdymo atnaujinimo, pedagogų skiepijimo ir greitojo testavimo iššūkių). Pristatyti numatomi renginiai artimiausioje ateityje, vienas iš jų – seminaras ,,Kaip pasipriešinti negatyviems žmonėms?“ (lektorė -psichologė G. Petronienė). Aptarti kiti klausimai: dėl aukštųjų mokyklų, narių sąrašų atnaujinimų, atstovų žiniasklaidai, kita.

LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė J. Kiškienės  padėkojo visiems už bendradarbiavimą ir puikią komandą. ,,Stiprią, vieningą, efektyvią ir patikimą organizaciją kuria žmonės. Ačiū Jums visiems už bendradarbiavimą ir stiprios organizacijos kūrimą. Kaip pasakė Peter  M. Senge, ,,besimokanti organizacija – tai vieta, kurioje žmonės nuolatos atranda tai, jog jie patys kuria tikrovę. Ir kad jie gali ją  keisti“, – sakė J. Kiškienė.

Posėdis vyko sausio 26 dieną LŠDPS Viniaus m. susivienijimo būstinėje, Vingrių g. 6A.

LŠDPS Vilniaus m. susivienijimo informacija