LŠDPS tarybos posėdyje: nerimas dėl netinkamų švietimo reformų

2021-05-15

Gegužės 6 dieną vyko nuotolinis LŠDPS tarybos posėdis, kuriame buvo aptarta profsąjungos veikla ir aktualiausi švietimui klausimai.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas informavo, kad prasidėjo derybos dėl 2022 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties, o LŠDPS pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė pristatė Šakos kolektyvinę sutartį  su pataisymais.

   

A. Navickas

Dėl darbo grupių veiklos

Švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti darbo grupė

LŠDPS švietimo pagalbos specialistams darbo grupėje atstovavusi profsąjungos pirmininko pavaduotoja, teisininkė Erika Leiputė-Stundžienė informavo, jog Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje sudaryta darbo grupė dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimo baigė darbą. Įvyko 9 darbo grupės posėdžiai.

E. Leiputės-Stundžienės teigimu, darbo grupė parengė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8,14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektą. Toliau jis bus svarstomas. Švietimo pagalbos specialistams didėja darbo užmokestis.

Toliau sudarytuose  keturiuose atskiruose pogrupiuose bus svarstomos švietimo pagalbos specialistų darbo funkcijų tobulinimas. Nutarta, jog  psichologams atstovaus LŠDPS narys psichologas Edvardas Šidlauskas, LŠDPS Vilniaus Balsių progimnazijos psichologas, profesinės organizacijos pirmininkas, socialiniams pedagogams – LŠDPS narė socialinė pedagogė Sonata Končienė, LŠDPS Telšių „Kranto“ progimnazijos soc. pedagogė, profesinės organizacijos pirmininkė, specialiesiems pedagogams ir logopedams – LŠDPS Panevėžio miesto susivienijimo pirmininko pavaduotoja ir  Panevėžio specialiųjų pedagogų profesinės organizacijos pirmininkė, logopedė ir specialioji pedagogė Dalia Gudienė.

E. Leiputė-Stundžienė

Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimui tobulinti darbo grupė

Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimui tobulinti darbo grupėje LŠDPS atstovauja LŠDPS narė ir  Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Lilija Bručkienė. L. Bručkienė  informavo, kad jau dalyvavo dvejuose darbo grupės posėdžiuose ir suprato, kad tai  – „ministerinis teatras“. Ji vienintelė toje darbo grupėje, kuri yra už tai, jog reikia viešinti informaciją. Darbo grupėje siūloma naikinti visas mokytojų kvalifikacines kategorijas. ,,Tai labai blogintų mokytojų padėtį: mokytojai pajus psichologinį smurtą, kad imtųsi visų papildomų darbų“, – kalbėjo L. Bručkienė.

Tarybos  nariai  įpareigojo L. Bručkienę viešinti informaciją iš darbo grupės posėdžių.

   

L. Bručkienė

Dėl planuojamų pokyčių viduriniame ugdyme

Alytaus susivienijimo pirmininkė ir etikos mokytoja M. Platūkienė pristatė, kokie laukia pokyčiai viduriniame ugdyme: apie pasirenkamus dalykus,  brandos darbą ir kitus numatomus pakeitimus.

M. Platūkienė išreiškė susirūpinimą, jog tokie pokyčiai susiaurins galimybes vaikui plėsti kompetencijas, o kai kurių dalykų mokytojai bus nežinioje dėl tolimesnio darbo perspektyvų.

 

M. Platūkienė                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo

Panevėžio rajono susivienijimo pirmininkė Doloresa Rakauskienė pristatė naujas aktualijas dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo projekto. Tai aktualu ir kelia rūpestį mokykloms Panevėžio, Marijampolės, Raseinių  ir kituose rajonuose.

Gražūs tikslai – Tūkstantmečio mokyklos idėja dėl ugdymo kokybės gerinimo. Visgi reikalavimai griežti: sutvarkius mokyklų tinklą pagal rekomenduojamas naujas taisykles, negalima bus formuoti gimnazijų, jei  gimnazijų yra mažiau nei 31 mokinys. Tokie pokyčiai būtų įgyvendinami nuo 2022 m.

Kokios galimybės? Pavyzdžiui, Panevėžio rajone neliktų 7 mokyklų. O rajonuose tendencija tokia, jog  vaikų mažėja.  Baiminamasi, kad tokiu atveju  visi mažesni rajonai  bus nuskriausti, nes rajonuose neliktų gimnazijų iki 2024 metų. Išsigandę ir mokyklų direktoriai. 

 Nuspręsta stebėti situaciją, rinkti informaciją ir svarstyti dėl tolimesnių profesinės sąjungos žingsnių šiuo klausimu.

   

D. Rakauskienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dėl  neformalaus ugdymo – Švietimo įstatymo 15 str. pakeitimo projekto

Meno mokyklos pradėjo matyti grėsmę dėl Švietimo įstatymo 15 str. pakeitimo projekto.

E. Leiputė-Stundžienė informavo, kad kartu su pirmininku A. Navicku dalyvavo LRS ŠMK posėdyje balandžio 28 dieną šio klausymo svarstyme. Jo metu pirmininkas Andrius Navickas pareiškė nepritarimą dėl šio įstatymo pataisos pakeitimo.

Taip pat LŠDPS raštu kreipėsi į LRS Švietimo ir mokslo komitetą, kad nepritaria įstatymo 15 str. pakeitimo projektui. Tuo klausimu profsąjungai sureagavus ir išreiškus nepritarimą  klausimas buvo atidėtas.

J. Kiškienė dėl vakcinacijos, testavimo ir grįžimo į mokyklas: ,,Vilnius – degantis miestas‘‘

Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė Jurgita Kiškienė aptarė susidariusią situaciją Vilniuje dėl vakcinacijos, testavimo ir 5-11 klasių mokinių bei dvyliktokų grįžimo į mokyklas.

,,Atstovauju Vilniui, o ten viena iš sunkiausių  epidemiologinių situacijų Lietuvoje. Epidemiologine prasme, Vilnius – ,,degantis‘‘ miestas. Mokyklos čia didelės, todėl 5-11 klasių mokinių grįžimas į mokyklas yra komplikuotas tiek vietos prasme, tiek testuojant mokinius. Dauguma Vilniaus miesto susivienijimo pirminių organizacijų pirmininkų yra prieš grįžimą į mokyklas “, – kalbėjo J. Kiškienė.

J. Kiškienės teigimu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija leido spręsti savivaldybėms dėl 5-11 klasių mokinių grįžimo į mokyklas. O savivaldybė pasiūlė nuspręsti pačioms mokyklų bendruomenėms grįžti į mokyklas ar ne. Savivaldybė pasiūlė pasirinkti mokykloms tris variantus: baigti mokslo metus nuotoliniu būdu, grįžti į mokyklas mišriuoju būdu pastoviai testuojantis arba vesti pamokas lauke. Trečiasis variantas yra neįmanomas įgyvendinti daugumoje Vilniaus mokyklų, kur mokosi virš 1000 mokinių. Apklausus mokyklų tėvus,  daugumoje mokyklų nuspręsta tęsti mokslo metus nuotoliniu būdu. Pagrindinės priežastys – nenorima testuotis arba bijoma užsikrėsti. Kai kurie dvyliktokai jau vėl grįžta mokytis nuotoliniu būdu.

Labiausiai vilniečius mokytojus piktina situacija, kai mokytojai privalo testuotis, tuo tarpu abiturientams, kurie jau yra pilnamečiai, testavimas yra tik rekomenduojamas.

Vyko diskusija dėl testavimo. Situacija skirtingose savivaldybėse skirtinga: vienur mokytojai turi galimybę skiepytis mokykloje, kitur tokios galimybės ne tik kad nėra, bet net sunku gauti ,,švelnesnių‘‘ testų ir tenka daryti tokius, kokie yra siūlomi. 

A. Navickas apibendrino  bendrą Lietuvos situaciją dėl 5-11 klasių mokinių grįžimo į mokyklas: didžiosiose mokyklose situacija tokia, kad grįžimas į mokyklas komplikuotas, tuo tarpu kai kuriose mažose  savivaldybėse norima grįžti į mokyklas. Dauguma profesinių sąjungų pirmininkų yra prieš grįžimą. Todėl  nuspręsta, jog profesinė sąjunga nepritaria  5- 11 klasių mokinių  grįžimui į mokyklas.

   

J. Kiškienė                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kasmetinių mokymų organizavimas

Nuspręsta, jog kasmetiniai LŠDPS mokymai vyks 2021 m. rugpjūčio 18-19 dienomis, „Harmony Park“, Vazgaikiemyje, Prienų rajone.  

Dėl LŠDPS priklausymo  tarptautinėms profsąjungoms

LŠDPS narė ir Vilniaus Žemynos progimnazijos anglų kalbos mokytoja Danguolė Pilipavičienė, atstovaujanti profsąjungai komunikacijos koordinavimo klausimais, informavo, kad gegužės 5 d. kartu su pirmininku A. Navicku dalyvavo susitikime su ETUCE naujai išrinktu prezidentu Larry Flanagan ir ETUCE Europos regiono direktore Susan Flocken. Susitikimo metu buvo išsakytas nusivylimas šia  tarptautine organizacija, nes nesulaukta palaikymo, kai 2018 m. LŠDPS streikavo. ETUCE vadovai  reagavo į šį pareiškimą, pažadėdami atsakyti.

D. Pilipavičienė taip pat supažindino, kokiuose kituose ETUCE, taip pat CESI, tarptautiniuose renginiuose dalyvauta.

Kiek iš tikrųjų reikia ir galima skirti  žmogiškųjų išteklių bei kiek prasminga dalyvauti  tarptautinėje veikloje,  bus sprendžiama ateityje, priklausomai nuo tolimesnio tarptautinių organizacijų  palaikymo ir bendradarbiavimo.

     

D. Pilipavičienė                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posėdžio pabaigoje A. Navickas konstatavo, jog  šios Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos visos siūlomos pertvarkos kelia daug nerimo ir abejonių švietimo bendruomenėje. Maža to, yra  keistas Švietimo ministerijos reikalavimas slėpti informaciją iš įvairių darbo grupių, ,,Juk ministrė yra pažadėjusi būti atvira ir kalbėti apie viską atvirai ir nuoširdžiai, ne tik apie Covid-19. O dabar visuose susitikimuose ir darbo grupėse keliamas klausimas dėl informacijos neviešinimo, reikalaujama neteikti informacijos, kuri privalo būti vieša. Ko bijomasi? Kas darosi? Kodėl varžomos žmonių laisvės? “-  apibendrindamas posėdžio metu pateiktą informaciją kalbėjo A. Navickas.

LŠDPS informacija