LŠDPS reiškia palaikymą AB ,,Achema” darbuotojų streikui ir iškeltiems reikalavimams

2022-02-04

AB ,,Achema” darbuotojai buriasi į streiką, kuris prasidės vasario 8 d., 8.00 val. 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) reiškia palaikymą AB ,,Achema” darbuotojų streikui ir iškeltiems reikalavimams:

  • Darbuotojų tarifinį darbo užmokestį indeksuoti kartą per metus, dėl konkretaus indeksacijos dydžio ateinantiems metams susitarti iki metų pradžios.
  • Visiems darbuotojams skirti vienkartinį paskatinimą už metinius rezultatus, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.
  • Susitarti dėl ilgesnės nei numatyta Darbo kodekse viršvalandžių trukmės.
  • Darbo apmokėjimo sistemą nustatyti kolektyvine sutartimi bei su ja supažindinti visus darbuotojus.
  • Pasirašyti AB „Achema“ kolektyvinę sutartį, kuri galiotų 2 metus.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) ragina užtikrinti profesinės sąjungos teisę į streiką ir kolektyvines derybas AB ,,Achema”.  Darbuotojų teisė į kolektyvines derybas yra numatyta tiek Tarptautinės darbo organizacijos Teisės burtis į organizacijas ir kolektyvinių derybų konvencijoje, tiek Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kituose svarbiuose tarptautiniuose teisės aktuose.

LŠDPS informacija